bölünmsel işlemlenebilir izerge sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bölünmsel işlemlenebilir izerge kelimesinin manası:

 1. Değerlerini saptayan bir işlemleyicisi olan bölümsel deyim izergesi.

bölünmsel işlemlenebilir izerge ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • içlem izergesi: A gibi her kapalı deyimi aşağıdaki koşulu yerine getiren içl(A) içlemsel nesnesine bağlayan içI izergesi: (…) || Krş.. kaplam izergesi Devamını Oku

 • bölümsel izerge: K kümesinden L kümesine kurulan birbölümsel izerge, K nIn bir altkümesinden L ye kurulan bir izerge demektir. Devamını Oku

 • ışıkölçümsel ikincil ölçün: Işık yeğinliği (ya da ışık akısı, ya da ışıklılığı), ışık ölçümsel birincil ölçünle (dolaylı ya da dolaysız) ölçüştürme sonucu belirlenmiş, ışıkölçümsel ölçmelere yarayan, değişmez ve yeniden elde edilebilir ışık kaynağı. Devamını Oku

 • kaplam: Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların bütünü, kapsam, şümul. Bir düzgün deyimin dile getirdiği nesne ya da nesneler kümesi. Devamını Oku

 • im yorumlayıcı izerge: Bir biçimsel dilin her ilkel değişmezine anlam olarak belli bir dildışı nesne bağlayan izerge.|| İm yorumlayıcı izerge içlemsiz yorumda herhangi bir tamduruma bağlı olmayan (…) gibi bir izerge olup, içlemli yorumda (…) tamdurumuna bağlı (…) gibi bir izergedir. (i) A değişmezi a dizimsel türünden bir özdeğişmez ise (…) evrene dayalı a Devamını Oku

 • izdüşümsel geometri: Şekillerin izdüşümsel özeliklerini, yani izdüşümsel dönüşümler sonucunda değişmeyen özeliklerini inceleyen bir geometri dalı, projektif geometri. Doğruların paralelliği ve dikliği, aralıkların ve açıların eşitliği izdüşümsel olmayan özeliklerdir. Bu nedenle uzaklık ve açı kavramlarıizdüşümsel geometride yer alamaz. Devamını Oku

 • izdüşümsel geometri: Şekillerin izdüşümsel özeliklerini, yani izdüşümsel dönüşümler sonucunda değişmeyen özeliklerini inceleyen bir geometri dalı, projektif geometri. Doğruların paralelliği ve dikliği, aralıkların ve açıların eşitliği izdüşümsel olmayan özeliklerdir. Bu nedenle uzaklık ve açı kavramlarıizdüşümsel geometride yer alamaz. Devamını Oku

 • tabir: Rüya yorma, yorumlama. Deyiş, anlatım, ifade Örnek: Diplomatik lehçede böyle bir tabir yoktur bile. Y. K. Karaosmanoğlu Deyim Devamını Oku

 • ışıkölçümsel çalışma ölçünü: Zaman zaman, bir ışıkölçümsel ikincil ölçünle ölçüştürülerek ölçünleştirilen, günlük ışıkölçümsel kullanılışta yararlanılan ışık kaynağı. Devamını Oku

 • bütünsel izerge: K kümesinden L kümesine kurulan birbütünsel izerge, K nın bir bölümünden değil de K nın bütününden L ye kurulan bir izerge demektir,|| Anl. izerge. Krş. bölümsel izerge. Devamını Oku

 • içerme kalıbı: (…) önerme kalıplarından oluşup yorumsal sözeden dilde bir açık önerme olan (…) biçimindeki deyim. Devamını Oku

 • tekbaşına anlamlı deyim: Yöneten olmayıp yalnızca yönetilen olan, başka bir deyişle temel dizimsel türden olan kapalı deyim. ||Önermelerle adlartekbaşına anlamlı deyimlerdir, Krş.. birlikte anlamlı deyim. Devamını Oku

 • ışıkölçümsel deneme plakası: Belli ışıkölçümsel özellikleri olan ve incelenecek ışıkla aydınlatılan plaka. Devamını Oku

 • ışıkölçümsel deneme plakası: Belli ışıkölçümsel özellikleri olan ve incelenecek ışıkla aydınlatılan plaka. Devamını Oku

 • birlikte anlamlı deyim: Tek başına anlamlı olmayıp, bir ya da birden çok yönetilen deyimle bir araya geldiğinde tek başına anlamlı bir deyimi oluşturan deyim; yöneten dizimsel türünden olan deyim. || Örn. ‘ise’, ‘değil’, ‘ne…ne’…’bütün’,… Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar