boride sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte boride kelimesinin manası:

 1. İçinde bor bulunan bileşim, borit.

boride ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • etan: Formülü C2H6 olan, doymuş hidrokarbon sınıfından, gaz halinde, doğal gazda bol bulunan bileşik C2H6 bileşimli, renksiz, kokusuz, görünmez; kok fırını gazı ile doğal gaz bileşiminde bulunan, hidrokarbonların parafin dizisinin ikinci Devamını Oku

 • kıymalı: İçinde kıyma bulunan (yemek). İçinde kıyma bulunan gözleme, börek, pide vb. hamur işleri. Devamını Oku

 • karbon biroksit: Fırın atmosferlerinin bileşinde bulunan, renksiz, kokusuz, çok ağılı, karbonlaştırıcı özellikteki gaz. Devamını Oku

 • compound: İçinde binalar bulunan etrafı duvarla çevrili arazi. Birleştirmek, bir bütün haline getirmek, terkip etmek Devamını Oku

 • transaminaz: Aminotransferaz. Amino grubunun, bir bileşikten diğer bir bileşiğe geçmesini veya aynı bileşik içinde yer değiştirmesini sağlayan enzim, aminotransferaz. Devamını Oku

 • baroskop: Havanın içinde bulunduğu cisimlerin ağırlığı üzerine yaptığı hafifletici etkiyi gösteren ve havası boşaltılabilen bir fanus içinde terazisi bulunan fizik cihazı. Bk. basıgözler Devamını Oku

 • tiyo: Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini gösteren NaOCN bileşiği sodyum siyanat, NaSCN bileşiği sodyum tiyosiyanatta olduğu gibi ön ek. Na2S2O3 sodyum tiyosülfat bileşiğinde sülfat anyonundaki (SO42-) bir oksijenin yerini bir kükürt atomu almıştır. Devamını Oku

 • kreatinin: Kasta, kanda ve idrarda bulunan ve dehidrasyon ile kreatinden teşekkül eden halkasal bir bileşik. Kas, kan ve idrarda bulunan, fosfokreatinin dehidrasyonu ve halkalaşmasıyla meydana gelen idrarla atılan bir bileşik. İdrarla Devamını Oku

 • kreatin: Omurgalı kasında bulunan azotlu bir bileşik. Kasın kasılması sırasında ATP sağlanması içinkreatin fosfat olarak ADP’ye yüksek enerjili fosforu grubu veren bileşik. Glisinden, arjininin guanido grubundan ve bunlara ek olarak S-adenozil-metiyoninden Devamını Oku

 • schiff ayracı: Aldehit gruplarının aranmasında kullanılan, içinde parafuksin yani triaminotrifenil metanklorür bulunan, bazik fuksin ve sülfüroz asitle muamele edildiğinde parafuksin renksiz bis-N amino sülfonik aside dönüşen, ortamda aldehit grupları olan bileşikler varsa kırmızı bir renk oluşan, aldehitler için tercih edilen bir histokimyasal ayraç. Devamını Oku

 • amniyon sıvısı: Döl kesesini dolduran ve cenini içinde bulunduran sıvı, çağnak. Uterus içinde embriyoyu çevreleyen amniyon örtüsü içinde kalan embriyonun içinde bulunduğu sıvı. Devamını Oku

 • doğrusal geçerli önerme: Yalınç bileşenlerinin bütün değerlemeleri için doğru olan bileşik önerme, yalnızca içinde geçen doğrusal eklemler gereği geçerli olan bileşik önerme, || Örn. (…) . Devamını Oku

 • türbe: Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı (Mimarlık) İçinde din ve devlet büyüklerinin mezarları bulunan yapı. Devamını Oku

 • ikiterimli açılım: A ve b gibi iki yalınç olaydan oluşmuş bileşik bir olayın “n” denemede içinde gerçekleşebileceği tüm olanaklı bileşimleri veren işlem. Devamını Oku

 • mineralli: İçinde mineral bulunan. İçinde mineralleşmiş tabakalar ve cevherler bulunan kaya veya arazi parçası. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar