borik asit sistemi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte borik asit sistemi kelimesinin manası:

 1. Reaktör kalbini soğutma sisteminde, borik asit yoğunluğunun ayarlanması amacıyla borik asitin dağıtım, püskürtme ve geri kazanılmasına yarayan donanım.

borik asit sistemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • borik asit: Etkisi az, beyaz, sedef görünümde bir madde, asit borik. H3Bo3; ak renkte, örüt ya da toz asit. (Isıya dayanıklı cam ve porselen yapımında, metalcilikte, bitkilerde mantar öldürücü olarak ve kimi Devamını Oku

 • asit borik: Borik asit. Devamını Oku

 • borik: Bordan türeyen asit ve anhidrit. Devamını Oku

 • yazılım sistemi: Bir bilgisayar sisteminde denetim işlerini gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen yazılım. Devamını Oku

 • glutamik asit glu e: Merkezî sinir sisteminde bir nörotransmitter olarak da iş gören bir amino asit. Glutamat. Devamını Oku

 • hidroklorik asit: Hidrojen ve klordan oluşan, renksiz, havada beyaz dumanlar saçan, suda kolayca eriyen ve hayvan kemiklerinden jelatin, fosfor elde edilmesinde, çeliğin pasını gidermede kullanılan keskin kokulu bir gaz, tuz ruhu (HCl). Devamını Oku

 • oksalik asit zehirlenmesi: Geviş getiren hayvanlara pancar ve pancar yaprağı gibi oksalik asit bakımından çok zengin yemlerin fazla verilmesi sonucu oksalik asitin bağırsak mukozasını irkiltmesi ve rasyondaki kalsiyumu kalsiyum oksalat biçiminde bağlayarak neden olduğu hipokalsemik sendrom tablosu. Devamını Oku

 • v sistemi: ofset baskı makine sistemlerinden biridir. yan yana dizilen 2 kalıp ve 2 kauçuk kazanın altında bir baskı kazanı bulunur. çift renk baskı yapan bir v şekli oluşturur. çift renk baskı yapılan kağıt, aktarma kazanı vasıtasıyla diğer üniteye geçerek diğer 2 renk basılır. Devamını Oku

 • nitrik asit: Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan, yoğunluğu 1,52 olan, 86 °C’de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap. Devamını Oku

 • perklorik asit: Formülü HClO4, yoğunluğu 1,764 g/mL olan, seyreltik çözeltileri özel bir dikkat gerektirmeyen, sıcak, derişik çözeltileri patlayarak reaksiyona girebilirlen kuvvetli bir mineral asit. Devamını Oku

 • kaproik asit: Formülü CH3(CH2)4COOH olan, ilaçların ve kokuların santezinde kullanılan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , butil asetik asit, heksanoik asit, n-heksanoik asit, n-heksilik asit, pentil formik asit de denilen , renksiz, sıvı bir yağ asidi. Devamını Oku

 • kaprik asit: On karbon atomlu doymuş yağ asidi. Formülü CH3(CH2)8COOH olan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , n-dekanoik asit, dekatoik asit, n-dekoik asit, desiklik asit, oktil asetik asit de denilen bir Devamını Oku

 • ksantik asit: R’Nin bir alkil olduğu ROC(S)SH tipindeki bir yer değiştirme ürünü olan ditiyokarbonik asit. Aksi bir tanımlama belirtilmedikçe ksantik asit, etilksantik asit olarak da adlandırılan etil türevi anlaşılır. Etil ksantik asit, formülü C2H5OC(S)SH, e.n. 53 Devamını Oku

 • sülfürik asit: Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 10 °C’de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı. Formülü H2SO4 olan, derişik asidin (%98’lik) yoğunluğu 1,84 g/mL olan, Devamını Oku

 • inorganik asit: Hcl, hidroklorik asit, H2SO4, sülfürik asit ve H2CO3, karbonik asit gibi ametal ve hidrojenden meydana gelen bileşik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar