boş konut katsayısı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte boş konut katsayısı kelimesinin manası:

 1. Belli bir kent bölgesinde, ya da kentin tümünde, boş konut birimleri sayısı ile toplam konut birimleri sayısı arasındaki orantı. Konut birimlerinin ne ölçüde boş tutulmakta olduğunu gösteren sayısal ölçüt.

boş konut katsayısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • boş konut katsayısı: Belli bir kent bölgesinde, ya da kentin tümünde, boş konut birimleri sayısı ile toplam konut birimleri sayısı arasındaki orantı. Konut birimlerinin ne ölçüde boş tutulmakta olduğunu gösteren sayısal ölçüt. Devamını Oku

 • konut açığı: Konut birimleri sayısının, konut gereksinmesi duyan ev halkı birimlerinin istemde bulundukları konut birimlerinin sayısından az olması durumu. Devamını Oku

 • boş konut: Sürekli ya da geçici olarak oturulmadığı için, belli bir anda konut gereksinmesine yanıt vermeyen konut. Devamını Oku

 • açık konut darlığı: 1 – Bir kentte yaşayan ev halkı sayısı ile konut sayısı arasındaki dengesizlik. 2- Bir kentteki ev halkı sayısı ile, onları barındıracak konutlardaki oda sayısı toplamı arasındaki dengesizlik. Devamını Oku

 • toplu konut: Önceden planlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımları ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü. Konut birleşkesi, konut yapım ortaklığı ya da konut bankaları gibi kamusal ya da özel Devamını Oku

 • birlikte değişki katsayısı: Birlikte değişme gösteren bir dağılımda birbirini izleyen gözlem değerleri arasındaki karşılıklı ayrımların çarpımlarının kümel (cebirsel) toplamını, ayrımların çizel (geometrik) ortalamasına bölerek elde edilen bağlaşı ölçümü. Devamını Oku

 • açık alan katsayısı: 1 – Bir kentteki açık ve yeşil alanların yüzölçümleri toplamının, kentin yerleşik alanının yüzölçümüne oranı. 2 – Bir yapıda kat alanları toplamının yerbölümünün yapı yapılmamış alanları toplamına oranı. Devamını Oku

 • akış katsayısı: Bir akarsuyun beslenme teknesine düşen yağışlarla teknede edimsel olarak gerçekleşen akış arasındaki orantı. Devamını Oku

 • kararlılık katsayısı: Bir testin ne derece güvenilir nitelikte olduğunu gösteren katsayı. 2-Bir testin aralıklı olarak aynı kimselere uygulanması ile elde edilen dağılımlar arasındaki bağlılaşma. Devamını Oku

 • bağlılaşma katsayısı: İki gözlem dizisi arasındaki ilişki gücünü gösteren ölçü. İki değişken arasındaki bağıntı ölçüsü. Devamını Oku

 • konut yüzdecisi: Taşınmaz satıcısı ile alıcısı arasındaki alım satım işlemini ya da konut iyesi ile tutman arasındaki tutmanlık sözleşmesinin yapılmasını, para karşılığında gerçekleştiren kimse. Devamını Oku

 • belirlilik katsayısı: Değişkenler arasındaki bağıntıyı ölçmek üzere bir serpilmedeki açıklanmış sapmanın toplam sapmaya oranı olarak bulunan ve bağımlı değişkende bağımsız değişkence açıklanabilen değişkenliği O’la 1 arasında bir değer olarak dile getiren ölçüm. bkz. bağıntı katsayısı. Devamını Oku

 • bağıntı katsayısı: Değişkenler arasındaki bağıntının ölçü ve doğrultusunu saptamak üzere bir serpilmenin gösterdiği toplam sapma içinde açıklanmamış sapmanın oranı olarak bulunan ve + 1’le -1 arasında değişen değer. bkz. açıklanmış sapma. Devamını Oku

 • konut sunumu: Kamu kuruluşlarınca, özel girişimce ve konut birleşkelerince üretilip belli bir anda ya da bir yıl gibi belirli bir süre içinde konut pazarına çıkarılan konut birimi sayısı. Devamını Oku

 • çoklu ilişki katsayısı: Birden çok bağımsız değişken olduğunda, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi veren katsayı. Aynı zamanda bağımlı değişkenin gözlenen değerleri ile kestirim değerleri arasındaki ilişkidir. Bu katsayının üstikisi çoklu belirtme katsayısı olarak bilinir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar