boşluk damıtması sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte boşluk damıtması kelimesinin manası:

 1. Kaynama sıcaklığı yüksek olan ve bu sıcaklıkta bozunan bileşiklerin elde edilmesi için, normal havayuvar basıncından daha düşük basınçlarda yapılan damıtma.

boşluk damıtması ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ayrımsal damıtma: Çok bileşenli bir karışımın her kaynama sıcaklığında ya da belli sıcaklık aralıklarında, değişik ürünlerin alınıp, ayrı ayrı toplanarak damıtılması. Örn. yeryağından, benzin, gazyağı, yağyakıtlar vb. ayrı kesimler olarak elde edilmesi. Devamını Oku

 • su buharı damıtması: –iişi–tılmış sıvı karışımının içinden su buharı geçirilerek, suda çözünmeyen maddelerin ayrılmasında kullanılan damıtma türü. Devamını Oku

 • aşırı soğutma: Bir arı sıvı ya da çözeltiyi bileşenleri katılaşmadan normal donma sıcaklığının, bir gazı ise sıvılaşmadan normal kaynama sıcaklığının altına soğutma işlemi. Devamını Oku

 • kızgın: Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış Örnek: Kızgın bir demire dökülen damla iz bırakmaz, buhar olur. C. Meriç Eş arayan (hayvan). Kızmış olan, öfkeli, mütehevvir Devamını Oku

 • katı yağ: Don yağı, parafin gibi normal sıcaklıktayken katı durumda bulunan yağ. Yağ asitleri ve gliserinden oluşan, 20°C’de katı olan, organik çözücülerde çözünen kimyasal madde. Devamını Oku

 • tikel boşluk: Basıncı dış çevreden düşük olan oylum. Basıncı dış çevreden düşük olan oylum. Devamını Oku

 • aşırı ısıtma: Bir sıvıyı kaynatmaksızın normal kaynama sıcaklığının üstüne ısıtma işlemi. Suyu yüksek basınç altında ısıtarak su buharının sıcaklığını 100 Devamını Oku

 • damızlık kaz besleme: Kuluçkalık yumurta üretimi amacıyla damızlık kazlara uygulanan, 8 haftalık yaşa kadar normal besleme, daha sonra yağlanmayı önleyecek biçimde kontrollü besleme programı, ardından hayvanlara taze çayır otu ve konsantre yemler verilerek 22-24 haftalık yaşa ulaştırılmaları, yumurtlama döneminde ise % 17-18 ham protein içeren yemlerle yapılan besleme programı. Devamını Oku

 • aluminotermi: Metal ve ametallerin oksijenli bileşiklerin aluminyum metali vasıtasıyla indirgenmesine dayanan metal, ametal ve alaşımların elde edilmesi yöntemi. Yöntem ilk olarak 1859 yılında N.N.Beketov tarafından bulunarak kullanılmıştır. Bu yöntemle Al toz veya yonga biçiminde kullanılır. Mn, Cr, V, W ve birçok alaşımlar bu yöntemle elde edilirler. Devamını Oku

 • kuru melas damıtma mayası: Melasla mayanın fermantasyonundan damıtmadan önce veya sonra ortamdan ayrılarak elde edilen, fermantasyon yeteneği olmayan Saccharomyces’in kurutulmuşu olan, % 40’dan daha az ham protein içermeyen bir yan ürün, melas damıtma mayası. Devamını Oku

 • boşluk: Oyuk, çukur, kapanmamış yer. Kesinti, kopukluk. Devamını Oku

 • başıboşluk: Başıboş olma durumu, anarşi Devamını Oku

 • boşluk tulumbası: Boşaltaç. Bk. boşaltaç Devamını Oku

 • alt boşluk: Bir oyuncunun ayakları ile alt çerçeve çizgisi arasında yer alan boşluk. Devamını Oku

 • yan boşluk: Görüntüdeki kişi çerçevenin sağ ya da soluna baktığında, oyuncunun başı ile kenar arasında yer alan boşluk. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar