bromoiyodizm sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bromoiyodizm kelimesinin manası:

 1. brom ve iyot bileşiklerinin bir arada sebep olduğu zehirlenme.

bromoiyodizm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • halojen: Madenlerle birleştiğinde tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementleri. Periyodik çizelgede 7A grubunda bulunan flor, klor, brom, iyot ve astatin elementlerinin genel adı. Devamını Oku

 • halojenürler: Flor, klor, brom ve iyot öğelerinin bileşikleri. Devamını Oku

 • cinchonism: Cinchona alkaloitlerinden birisinin sebep olduğŸu zehirlenme Devamını Oku

 • bromlama: Bir bileşiğin yapısına brom katma. Organik maddeye brom katılması. Devamını Oku

 • organik kimya: Karbon birleşiklerinin incelenmesini konu alan kimya bölümü, uzvi kimya. Karbon kapsayan bileşiklerin kimyası. Devamını Oku

 • iodimetry: İyodimetri, iyot veya iyot bileşŸikleri salan maddeleri belirleme işŸlemi (ayrıca iodometry) Devamını Oku

 • kalsiyum iyodat: Yapısında % 50 iyot bulunan iyot kaynağı bileşik. Devamını Oku

 • basit proteinler: Hidrolize edildiğinde yapılarında yalnızca L-, α-aminoasitler ve türevlerinin, bazen de küçük karbonhidrat bileşiklerinin olduğu aglobulin, prostaglandin, prolamin ve protamin gibi proteinler. Devamını Oku

 • Lugol solüsyonu: Gram boyamada Gram pozitif bakterilerin boyalarını sabitlemek amacıyla ve kimi histopatolojik boyama yöntemlerinde kullanılan, % 5 iyot ve % 10 potasyum iyodür içeren, saydam, koyu kahverengi sulu bir iyot çözeltisi, Lugol iyot boyası, yoğun iyot çözeltisi. Devamını Oku

 • kuvars ışıtacı: S. Dingin bir atmosferde tuzverenleri (iyot ya da brom) kullanan, ufak boyda olmalarına karşın güçlü olan, özenci sinemasında başlıca aydınlatma aracı olarak yararlanılan ışıtaç. (Genellikle kuvars-halojen ışıtaçları diye adlandırılır). Devamını Oku

 • inorganik kimya: Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı. Metalik karbonatlar, karbon sülfür bileşikleri, karboazot bileşikleri ve karbonun karbürleri, oksitleri gibi, hidrokarbonlar hariç, bütün elementleri ve bileşiklerinin kimyasal Devamını Oku

 • toxoplasmosis: (Pataloji) protozoan Toksoplazma gondii’li (genellikle düzgün pişŸmemişŸ et yemenin veya kedi dışŸkısı ile temasın sebep olduğŸu) enfeksiyonun sebep olduğŸu hastalık Devamını Oku

 • rutenöz: 2+ değerlikli rutenyumun, RuCl2 gibi,bileşiklerinin genel adı. Devamını Oku

 • iyotlu: Bileşiminde iyot bulunan. Devamını Oku

 • immün kompleks glomerulonefritis: Antijen-Antikor bileşiklerinin glomeruluslarda çökmesi ve Tip-3 aşırı duyarlılık reaksiyonunu başlatmasıyla belirgin glomerulonefritis. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar