bukkoklinasyon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bukkoklinasyon kelimesinin manası:

 1. arka dişlerden herhangi birinin dikine değil de yanağa doğru yatay bir şekilde gelişme göstermesi.

bukkoklinasyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • birlikte değişmeler: İki olay arasında, birinin herhangi bir yönde gösterdiği değişmelerle birlikte ötekinin de aynı ya da ters yönde değişme göstermesi biçiminde beliren ilişki. Devamını Oku

 • evi bırakma: Evlilikte eşlerden birinin, herhangi bir boşanma, ayrılma kararı ya da eşin ve çocukların bakımı ve desteklenmesi konusunda karşılıklı bir anlaşma olmaksızın, eşine duyurmadan birlikte yaşamaya son vermesi. Devamını Oku

 • klitoris teşhiri: Kızgınlık gösteren kısrağın arka bacaklarını açarak uzatması, kuyruğunu kaldırarak yana çalması, kalçasını aşağıya düşürmesi ve kısmen içi dışına çıkarılacak biçimde kontraksiyon yapıp vulva dudaklarını göz kırpar gibi açıp kapatarak ereksiyona uğramış klitorisi 2-3 dakika süreyle göstermesi. Devamını Oku

 • fizyolojik gelişim: Canlı bir varlığın ya da herhangi bir örgenin görevsel bakımdan zamanla değişikliğe uğraması, gelişme göstermesi. Devamını Oku

 • horizontally: Yatay olarak Yatay bir şŸekilde, yatay bir konumda Devamını Oku

 • birikme: Toplanıp yığılma. Herhangi bir ilaç veya zehirli maddenin değişik nedenlere bağlı olarak bazı organ veya dokularda birikmesi, akümülasyon. Devamını Oku

 • geniz: Ağız ve burun boşluğunun arka bölümü Örnek: Genzi iyice yanmıştı, konuşamıyordu, başını iki yana sarsarak niçin diye sordu. T. Buğra Ağzın arka kısmı; burun boşluğunun arka kısmı. Devamını Oku

 • baskınlık: Alel gen çiftlerinden birinin diğeri üzerine etkisini tam (tam dominans) veya kısmen (eksik dominans) göstermesi. Dominans. Allel gen çiftlerinden birinin diğeri üzerine etkisini tam veya kısmen göstermesi. Devamını Oku

 • heel: Bir yana yatmak veya yatırmak Topuk, ökçe Devamını Oku

 • gonat disgenezisi: Gonatların embriyonel dönemde kusurlu gelişme göstermesi veya normal gelişmenin tamamlanmaması. Devamını Oku

 • güdük kalma: Kalıtımsal nedenlerle ya da çocukluğun ilk yıllarında baş gösteren kimi hastalıklar yüzünden, örgenlerden herhangi birinin düzgülü olarak gelişememesi. Devamını Oku

 • wantonly: Sebepsiz yere Ahlaksız bir şŸekilde, edepsiz bir şŸekilde; alçakça; keyfi bir şŸekilde, gelişŸigüzelce; çabucak, aceleyle; kötücül bir şŸekilde, kötü amaçlı bir şŸekilde, kötü niyetlice Devamını Oku

 • seçicilik: Seçici durumunda olma. Bir çevrimin istenilen bir sıklığa uyabilme yatkınlığı. Devamını Oku

 • yakın benzeşmezlik: Bir kelimede yan yana bulunan aynı veya benzer iki sesten birinin değişikliğe uğraması: attar > aktar, aşçı > ahçı gibi. Bir sözcükte yan yana bulunan aynı ya da benzer iki. Devamını Oku

 • yakın benzeşmezlik: Bir kelimede yan yana bulunan aynı veya benzer iki sesten birinin değişikliğe uğraması: attar > aktar, aşçı > ahçı gibi. Bir sözcükte yan yana bulunan aynı ya da benzer iki. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar