bulgu belgesiyle bağışlanan ayrıcalığa karşı inanca sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bulgu belgesiyle bağışlanan ayrıcalığa karşı inanca kelimesinin manası:

 1. Verilen belgenin sağladığı ayrıcalığın gereği gibi ve özellikle kamu yararına kullanılması için belge iyesinden istenen inanca.

bulgu belgesiyle bağışlanan ayrıcalığa karşı inanca ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • devletin inanca ve güvenliği: Verilen belgenin sağladığı korumanın, devletçe inanca altına alınması ve herhangi bir elatma durumunda güvenliğinin sağlanması. Devamını Oku

 • bağlıbağış kurumu: 1-Bir taşınmazın gelirinin, iyesince, sürekli olarak, belli bir ya da birkaç kamu işgörüsü için ayrılması. 2 – Kamu yararına ayrılmış olan bu tür taşınmazların yönetimi ile görevlendirilmiş kamu kurumu. Devamını Oku

 • e yetki: Uluslararası taşımacılık yapacak kamu kurumlarına ve kamu yararına çalışan kuruluşlara verilen belge. Devamını Oku

 • bulgu belgesi hakkının özel koşulları: Belge verilirken yapılması ya da yapılmaması gereken kurallarla, belgenin sınırlarını belirten koşullar. Devamını Oku

 • bulgudan kamunun yararlanması: Kamu yararına kullanılması koşuluna uyulmaması durumunda, bulgudan ana kamu malı sayılarak yararlanma. Devamını Oku

 • bağışlanan belgeden doğan hak: Bulgucuya verilen belge ile kazanılan hak. Devamını Oku

 • yararcı tasarlama: Bırakınız yapsınlar düşüncesinin ürünü olan, taşınmazların alım satımından elde edilen kazançları en çoğa çıkarmayı amaçlayan ve kenti biçimlendiren türlü işgörülerin sağlanmasında ve vargıların alınmasında kamu yararını ve kamu esenliğini gereği gibi hesaba katmayan tasarlama türü. Devamını Oku

 • üçüncül inanca: Borçlanımı, borcun ödenmesinin üçüncü bir kişi tarafından alacaklıya sağlanılması. Kişisel inanca. Devamını Oku

 • özdeksel inanca: Bir borç karşılığı verilenözdeksel inanca. Borcu karşılamak amacıyla taşınır ve durağan mallar üzerinde yapılan tutulu işlemler. Devamını Oku

 • iş: Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma Örnek: İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir. S. F. Abasıyanık Bir değer yaratan emek. Birinden istenen hizmet Devamını Oku

 • filled a form: Bir belge veya başŸvuruyu dolduran, verilen boşŸluklara istenen gerekli bilgileri yazmak suretiyle belgede istenen bilgileri sağŸlayan Devamını Oku

 • kamulaştırma: Kamulaştırmak işi, istimlak. Devletleştirme. Kamu Devamını Oku

 • bulgu belgesinin yokluğu: Yasalarda gösterilen nedenlerle, bir belgenin hiç verilmemiş gibi işlem görmesi. Devamını Oku

 • karşılık: Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele Örnek: Haykırışlarına etraftan karşılık gelmiyordu. H. R. Gürpınar Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz. Cevap, yanıt. Devamını Oku

 • utility: Fayda, yarar, menfaat, yararlık Kamu hizmeti Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar