bürcük sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bürcük kelimesinin manası:

 1. Bk. saç.

bürcük ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bürcüd: Arap elbiselerinden bir nevi kalın elbise. Devamını Oku

 • gübürcü: Çöpçü. Devamını Oku

 • bıldırcın: Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok sonbaharda eti için avlanan, etinden ve yumurtasından yararlanılan göçebe kuş (Coturnix). Tavuksular (Galliformes) takımının, sülüngiller (Phasianidae) familyasından, 20 cm kadar uzunlukta, Avrupa, Asya Devamını Oku

 • amerika bıldırcını: Tavuksular (Galliformes) takımının, sülüngiller (Phasianidae) familyasından, 25 cm kadar boyda, Kuzey Amerika’ da yaşayan bir tür. Devamını Oku

 • Kaliforniya Bıldırcını: Anavatanı Kuzey Amerika olup gövdesi gri renkte ve karın altında pula benzeyen tüylerle kaplı, tepesinde virgül şeklinde siyah ibikli, erkeğin boğazı beyazla çevrili içi siyah 25 cm boyunda bıldırcın ırkı. Devamını Oku

 • bıldırcın gibi: Kısa boylu, dolgunca, alımlı (kadın). Devamını Oku

 • bıldırcın hastalığı: Genç tavuk, hindi ve av kuşlarında, Clostridium colinum tarafından oluşturulan, bağırsaklarda mukoza ülserleri ve karaciğerde nekroz odaklarıyla belirgin akut veya subakut seyirli bakteriyel hastalık. Devamını Oku

 • bıldırcın kefal: Boyları 30 cm olabilen, tüm denizlerimizde dağılım gösteren, adipoz gözkapağı çıkıntılı, 5 adet pilorik sekası bulunan bir tür. <l Devamını Oku

 • Gamble bıldırcını: Ana vatanı, batı Colorado, güneyde kuzeydoğu Kaliforniya, orta Sonara, kuzey batı Çihuahua ve batı Teksas’tan güney Nevada ve güney Utah’a kadar uzanan, çöl vadilerinde ve nehir kıyılarında yaşayan, altı alt türü bulunan, çiftler h Devamını Oku

 • cırcır böceği: Düz kanatlılardan ocaklarda, fırınlarda, kırlarda yaşayan böcek, cırlak (Grillus domesticus, G. campestris). Böcekler (Insecta) sınıfının, düz kanatlılar (Orthoptera) takımından, 2 cm’den daha uzun, kara kahverengi, iri başlı ve kısa kanatlı, Devamını Oku

 • bıldırcın bronşiti: Özelikle Amerikan, seyrek olarak da Japon bıldırcınlarında, akut seyirli ve yüksek ölüm oranıyla seyreden, akciğer, dalak, bursa Fabricius ve karaciğer nekrozlarıyla birlikte çekirdek içi bazofilik inklüzyon cisimciklerinin oluşumuyla belirgin bir adenovirüs enfeksiyonu. Devamını Oku

 • bıldırcın ördeği: Kazsılar (Anseriformes) takımının, ördekgiller (Anatidae) familyasından, 40 cm kadar uzunlukta, tüyleri ak, kara, yeşil, kahverengi karışık, Orta ve Kuzey Avrupa ve Kuzey Asya’da yaşayan bir tür. Devamını Oku

 • kıvırcık solungaçlı balık: Köpek balıkları (Selachii) takımının, kıvırcık solungaçlıgiller (Chlamydoselachidae) familyasından, 1. 5 m kadar uzunlukta, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında yaşayan, familyasının tek türü. Köpek balıklarından, kıvırcık solungaçlıgiller (Chlamydoselachidae) familyasından, 1,5 m kadar Devamını Oku

 • kıvırcık solungaçlıgiller: (Yun. khlamydo: manto; selakhos: köpek balığı) Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımının, çift omurlular (Diplospondyli) alt takımından, solungaç yarıkları saçaklı olan, kıvırcık solungaçlı balık (Chlamydoselachus anguineus) türü iyi bilinen bir familya. Devamını Oku

 • kıvırcık koyun: Kıvırcık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar