bütçelerde aleniyet prensibi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bütçelerde aleniyet prensibi kelimesinin manası:

 1. Bk. ödeneklikte açıklık ilkesi

bütçelerde aleniyet prensibi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bütçenin muhammen olması prensibi: Bk. ödeneklikte oranlama ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin mütevazin olması prensibi: Bk. ödeneklikte denklik ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin musaddak olması ilkesi: Bk. ödeneklikte onaylılık ilkesi Devamını Oku

 • ödenekliklerde birlik ilkesi: Gelecek akçalı yıl içinde düşünülen tüm kamu gider ve gelirlerinin bir tek ödeneklikte gösterilmesi ilkesi. (Genellik ilkesinden ayrılan yönü tüm kamu gider ve gelirleri tek bir ödeneklikte yer alırken bunlara ilişkin oranlamaların bir tek değil çeşitli ödenekliklerde bulunabilmesidir). Devamını Oku

 • ödenekliklerde genellik ilkesi: Kamu ekonomisinin gelecek akçalı yıl içinde gerçekleşebilecek tüm giderler ile elde olunacağı oranlanan tüm gelirleinin ayrı ayrı ödeneklikte yer alması ilkesi. Devamını Oku

 • ödeneklikte oranlama ilkesi: Ödeneklikte yer alan ödenekleri belirli bir dönem içinde yapılacak giderlerle sağlanacak gelirlere ilişkin niceliklerinin uygulama yılı gereksemelerine dayanılarak oranlanması ilkesi. Devamını Oku

 • ödeneklikte açıklık ilkesi: Tasarı halindeki ödeneklikte yer alan tüm öğelerin gerek akçalı, toplumsal ve ekonomik yönleri ile Büyük Millet Meclisinde ve topluma ulaştırılma ve duyurulma amacı ile özgürlükle ve açık olarak tartışılması, ilkesi. Devamını Oku

 • ödeneklikte açıklık ilkesi: Tasarı halindeki ödeneklikte yer alan tüm öğelerin gerek akçalı, toplumsal ve ekonomik yönleri ile Büyük Millet Meclisinde ve topluma ulaştırılma ve duyurulma amacı ile özgürlükle ve açık olarak tartışılması, ilkesi. Devamını Oku

 • bütçelerde birlik prensibi: Bk. ödenekliklerde birlik ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde vuzuh prensibi: Bk. ödenekliklerde belirginlik ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde doğruluk prensibi: Bk. ödenekliklerde doğruluk ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde kanunı tahsis prensibi: Bk. ödenekliklerde yasal ödenek ayırma ilkesi Devamını Oku

 • aleniyet prensibi: Bk. açıklık ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin genellik prensibi: Bk. bütçenin genellik ilkesi Devamını Oku

 • ayrılma ilkesi: Mendel’in birinci kanunu olup, bir genin alellerinin ayrılıp farklı gametlere geçerek gelecek döle geçmesi ilkesi. Segregasyon ilkesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar