bütçelerde birlik prensibi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bütçelerde birlik prensibi kelimesinin manası:

 1. Bk. ödenekliklerde birlik ilkesi

bütçelerde birlik prensibi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bütçelerde vuzuh prensibi: Bk. ödenekliklerde belirginlik ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde doğruluk prensibi: Bk. ödenekliklerde doğruluk ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde kanunı tahsis prensibi: Bk. ödenekliklerde yasal ödenek ayırma ilkesi Devamını Oku

 • ödenekliklerde birlik ilkesi: Gelecek akçalı yıl içinde düşünülen tüm kamu gider ve gelirlerinin bir tek ödeneklikte gösterilmesi ilkesi. (Genellik ilkesinden ayrılan yönü tüm kamu gider ve gelirleri tek bir ödeneklikte yer alırken bunlara ilişkin oranlamaların bir tek değil çeşitli ödenekliklerde bulunabilmesidir). Devamını Oku

 • bütçelerde aleniyet prensibi: Bk. ödeneklikte açıklık ilkesi Devamını Oku

 • ödenekliklerde belirginlik ilkesi: Ödenekliklerde yer alan gelir kaynaklarının ve giderlerin harcama yerlerinin gerçeğe uygun bir yeterlikte tartışma götürmez bir açıklıkla gösterilmesi ilkesi. Devamını Oku

 • üç birlik kuralı: Klasik tiyatroda yer, zaman ve konu birliğini esas alan kural. Dram sanatının klasik bir ilkesi olan, yerde, sürede ve olayda birlik kuralı. Devamını Oku

 • bütçenin genellik prensibi: Bk. bütçenin genellik ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin muhammen olması prensibi: Bk. ödeneklikte oranlama ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin mütevazin olması prensibi: Bk. ödeneklikte denklik ilkesi Devamını Oku

 • iktisadi bütünleşme: İki ya da daha fazla ülkenin iktisadi, mali ve sosyal alanlarda ortak politika izlemeleri. krş. gümrük birliği, iktisadi birlik, parasal birlik, ortak pazar Devamını Oku

 • unionize: Birlik haline getirmek Sendikalaştırmak Birlik Devamını Oku

 • confederacy: Çeşitli bağımsız devletlerin konfederasyon halinde bir araya gelmeleri, ittifak, birlik Kanunen yasak olan bir fiilin yapılması için çeşitli parti, grup veya kimselerin birlik olmaları Devamını Oku

 • ayrılma ilkesi: Mendel’in birinci kanunu olup, bir genin alellerinin ayrılıp farklı gametlere geçerek gelecek döle geçmesi ilkesi. Segregasyon ilkesi. Devamını Oku

 • aleniyet prensibi: Bk. açıklık ilkesi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar