bütçelerde idarı murakabe sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bütçelerde idarı murakabe kelimesinin manası:

 1. Bk. ödeneklik yönetim denetimi

bütçelerde idarı murakabe ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bütçe denetimi: Yürütmenin yasama organından aldığı yetkiyle gerçekleştirdiği harcamaların ve gelir toplama etkinliğinin, alınan yetki çerçevesinde yapılıp yapılmadığının yasal yerindelik, mali ve başarım açısından Sayıştay kanalıyla denetimi. krş. bütçe yasal yerindelik denetimi, bütçe başarım denetimi, bütçe mali denetimi. Devamını Oku

 • farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim: Geleneksel hiyerarşiye bağlı olmaksızın toplam kalite yönetim stratejilerinin dikkate alınarak yöneticilerin birlikte çalıştığı bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi yönetim, çoklu yönetim, etnik yönetim Devamını Oku

 • bütçe başarım denetimi: Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, kamu idarelerinin iyi yönetim ilkeleri esas alınarak kaynakların iktisadi ve verimli kullanımı ile etkinliklerinin kurum hedeflerine ulaşmadaki etkinliğinin değerlendirilmesini ifade eden bir denetim türü. krş. bütçe denetimi Devamını Oku

 • içdenetim: İşletmenin içerden yönetim ve denetimi. Devamını Oku

 • etnik yönetim: Bir ülkede geçerli olan yönetim stratejilerinin diğer ülkelerlerde de geçerli olduğu ilkesinin benimsendiği bir tür çok uluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi yönetim, çoklu yönetim, farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim Devamını Oku

 • etnik merkezli yönetim: Bir ülkede geçerli olan yönetim stratejilerinin diğer ülkelerlerde de geçerli olduğu ilkesinin benimsendiği bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi merkezli yönetim, çok merkezli yönetim, hiyerarşi dışı yönetim Devamını Oku

 • coğrafi yönetim: Ana ülke milliyeti egemen olmaktan çıkartılarak yöneticilerin ülke kökenine bakmaksızın yönetimin tamamen evrenselleştirildiği etnik ve çoklu yönetim stratejilerinin karışımı olan bir tür çok uluslu şirket yönetim modeli. krş. çoklu yönetim, etnik yönetim, farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim Devamını Oku

 • teferruatlı bütçe: Bk. ayrıntılı ödeneklik Devamını Oku

 • mütehavvil bütçe: Bk. değişken ödeneklik Devamını Oku

 • coğrafi merkezli yönetim: Ana ülke millîyeti egemen olmaktan çıkarılarak yöneticilerin ülke kökenine bakılmaksızın yönetimin tamamen evrenselleştirildiği etnik ve çok merkezli yönetim stratejilerinin karışımı olan bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. çok merkezli yönetim, etnik merkezli yönetim, hiyerarşi dışı yönetim Devamını Oku

 • esnek bütçe: Bk. esnek ödeneklik Devamını Oku

 • bütçe birliği: Bk. ödeneklik birliği Devamını Oku

 • devri bütçe teorisi: Bk. dönüşül ödeneklik kuramı Devamını Oku

 • bütçe yılı: Bir bütçenin uygulanmaya başladığı günden ertesi yıl aynı güne kadar geçen süre. Bk. mali yıl Devamını Oku

 • yerel yönetim birimi: Yerinden yönetim kuruluşlarından herbiri. Ülkemizde, il, kent yönetimi ve köy gibi yönetim birimleri, bkz. yerel yönetim. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar