bütçelerde kanunı tahsis prensibi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bütçelerde kanunı tahsis prensibi kelimesinin manası:

 1. Bk. ödenekliklerde yasal ödenek ayırma ilkesi

bütçelerde kanunı tahsis prensibi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bütçelerde birlik prensibi: Bk. ödenekliklerde birlik ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde vuzuh prensibi: Bk. ödenekliklerde belirginlik ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde doğruluk prensibi: Bk. ödenekliklerde doğruluk ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde aleniyet prensibi: Bk. ödeneklikte açıklık ilkesi Devamını Oku

 • ödenekliklerde belirginlik ilkesi: Ödenekliklerde yer alan gelir kaynaklarının ve giderlerin harcama yerlerinin gerçeğe uygun bir yeterlikte tartışma götürmez bir açıklıkla gösterilmesi ilkesi. Devamını Oku

 • ödenekliklerde birlik ilkesi: Gelecek akçalı yıl içinde düşünülen tüm kamu gider ve gelirlerinin bir tek ödeneklikte gösterilmesi ilkesi. (Genellik ilkesinden ayrılan yönü tüm kamu gider ve gelirleri tek bir ödeneklikte yer alırken bunlara ilişkin oranlamaların bir tek değil çeşitli ödenekliklerde bulunabilmesidir). Devamını Oku

 • bütçenin genellik prensibi: Bk. bütçenin genellik ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin muhammen olması prensibi: Bk. ödeneklikte oranlama ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin mütevazin olması prensibi: Bk. ödeneklikte denklik ilkesi Devamını Oku

 • tepki genellemesi: Denek hayvanı belirli bir uyaran karşısında belirli bir tepkiyi göstermeyi öğrendikten sonra, aynı uyaranın benzeri tepkileri de ortaya çıkarabildiği ilkesi. Devamını Oku

 • mihenk: Taşı, denek taşı. Birinin değerini, ahlakını anlamaya yarayan ölçüt. Devamını Oku

 • mihenk: Taşı, denek taşı. Birinin değerini, ahlakını anlamaya yarayan ölçüt. Devamını Oku

 • guinea pig: Kobay, denek, hint domuzu Denek Devamını Oku

 • tümel evetlemeli en kısa bir yasal biçim: P gibi bir önermenintümel-evetlemeli en kısa bir yasal biçim olması, p nin tümel-evetlemeli yasal biçim olup, her kurucu bileşeni p nin bir kurucu bileşeninin alt tikel-evetlemesi olan, p ile doğrusal eşdeğer q gibi başka bir tümel-evetlemeli yasal biçimin bulunmaması demektir. || (…) Devamını Oku

 • bütçe denetimi: Yürütmenin yasama organından aldığı yetkiyle gerçekleştirdiği harcamaların ve gelir toplama etkinliğinin, alınan yetki çerçevesinde yapılıp yapılmadığının yasal yerindelik, mali ve başarım açısından Sayıştay kanalıyla denetimi. krş. bütçe yasal yerindelik denetimi, bütçe başarım denetimi, bütçe mali denetimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar