bütçelerde vuzuh prensibi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bütçelerde vuzuh prensibi kelimesinin manası:

 1. Bk. ödenekliklerde belirginlik ilkesi

bütçelerde vuzuh prensibi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bütçelerde birlik prensibi: Bk. ödenekliklerde birlik ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde doğruluk prensibi: Bk. ödenekliklerde doğruluk ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde kanunı tahsis prensibi: Bk. ödenekliklerde yasal ödenek ayırma ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde aleniyet prensibi: Bk. ödeneklikte açıklık ilkesi Devamını Oku

 • ödenekliklerde belirginlik ilkesi: Ödenekliklerde yer alan gelir kaynaklarının ve giderlerin harcama yerlerinin gerçeğe uygun bir yeterlikte tartışma götürmez bir açıklıkla gösterilmesi ilkesi. Devamını Oku

 • ödenekliklerde birlik ilkesi: Gelecek akçalı yıl içinde düşünülen tüm kamu gider ve gelirlerinin bir tek ödeneklikte gösterilmesi ilkesi. (Genellik ilkesinden ayrılan yönü tüm kamu gider ve gelirleri tek bir ödeneklikte yer alırken bunlara ilişkin oranlamaların bir tek değil çeşitli ödenekliklerde bulunabilmesidir). Devamını Oku

 • bütçenin genellik prensibi: Bk. bütçenin genellik ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin muhammen olması prensibi: Bk. ödeneklikte oranlama ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin mütevazin olması prensibi: Bk. ödeneklikte denklik ilkesi Devamını Oku

 • ayrılma ilkesi: Mendel’in birinci kanunu olup, bir genin alellerinin ayrılıp farklı gametlere geçerek gelecek döle geçmesi ilkesi. Segregasyon ilkesi. Devamını Oku

 • aleniyet prensibi: Bk. açıklık ilkesi Devamını Oku

 • ayniyet prensibi: Bk. özdeşlik ilkesi Devamını Oku

 • mütekabiliyet prensibi: Bk. karşılık ilkesi Devamını Oku

 • zevk ıstırap prensibi: Bk. hoşlanım acı ilkesi Devamını Oku

 • belirsizlik prensibi: Bk. belirsizlik ilkesi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar