bütçenin genellik ilkesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bütçenin genellik ilkesi kelimesinin manası:

 1. Devlet maliyesinin bir bütün halinde ele alınması gerekliliğinden hareketle devletin bütün gelir ve giderlerinin bütçede ayrı ayrı ve tam olarak gösterilmesine ilişkin bütçe ilkesi.

bütçenin genellik ilkesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bütçenin genellik prensibi: Bk. bütçenin genellik ilkesi Devamını Oku

 • birlik ilkesi: Devletin tek bir bütçesi olması, tüm devlet gelir ve giderlerinin tek bir bütçede toplanmasıdır. Devletin mali durumunun açıklığı ancak bu yolla incelenebilir. Kamu kesiminin tek bir üretim birimi olarak düşünülmesi ve kamu hizmetlerinin ülke çapında düzenlenmesi de ilke kapsamındadır. Her bir kamu hizmeti ayrı bütçeler ve daireler tarafından yürütülse bile tümü konsolide edilerek, kamunun gelir, Devamını Oku

 • bütçenin musaddak olması ilkesi: Bk. ödeneklikte onaylılık ilkesi Devamını Oku

 • bütçe: Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü Örnek: Düğün sahibinin bütçesi ne kadar dar ve mütevazı olursa olsun, hokkabaz şarttı. S. Ayverdi Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun Devamını Oku

 • idari bütçe: Devlet giderlerinin, devletin siyasi ve idari kuruluşuna göre dağıtılması sonucunda oluşan bütçe türü. Bk. bütçe 1 Devamını Oku

 • bütçenin muhammen olması prensibi: Bk. ödeneklikte oranlama ilkesi Devamını Oku

 • genellik ilkesi: Bk. bütçeningenellik ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin mütevazin olması prensibi: Bk. ödeneklikte denklik ilkesi Devamını Oku

 • denklik ilkesi: Bütçe ilkelerinden olan bu ilke, mutlak anlamda bir bütçeye giren gelir ve giderlerin eşit olmasını gerektirir. Kamu giderlerinin açık finansmana ihtiyaç kalmadan normal devlet gelirleri ile karşılanması ilke olarak benimsenmişse de, iktisadi durum açık finansmanı daha yararlı kılıyorsa bu ilkeden fedakarlık yapılabilir. Devamını Oku

 • ödenekliklerde genellik ilkesi: Kamu ekonomisinin gelecek akçalı yıl içinde gerçekleşebilecek tüm giderler ile elde olunacağı oranlanan tüm gelirleinin ayrı ayrı ödeneklikte yer alması ilkesi. Devamını Oku

 • dengelemde işletmenin bütünlüğü ilkesi: İşletmeyi ve ona ayrılmış özdeksel olan, olmıyan varlıklarla alacakları ve her tür işletme borçlarını, ana malı, bir bütün olarak tanımlama ve işletme dışında kalan varlık ya da yüklenimlerle ilişkili olmama ilkesi. Devamını Oku

 • ödeneklik: Devlet ve öteki kamu kişileri ile tüm kurum ve toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden saptayan, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren yasa ya da karar. Devamını Oku

 • bütçe çoğaltanı: Bütçe gelirleri ile giderlerinin gerçek reel gelir düzeyi üzerinde yarattıkları etki. Bu etki, giderlerin borçlanma ve para basma yoluyla karşılanmasına göre farklılaşır. Devamını Oku

 • ödeneklikte onaylılık ilkesi: Devlete, illere, belediyelere ilişkin ya da devletin katılma payı bulunan yapımsal kuruluşlara, özel sektöre ve genel olarak bunların dışında kalan diğer topluluklara ilişkin tüm ödenekliklerin uygulamadan önce yetkili kuruluşlarca onanmış olması ilkesi. Devamını Oku

 • kamu türesi: Devlet örgütleriyle, devletin devlet olarak çalışmalarının ve yetkilerinin tümünü kapsayan türe. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar