bütçenin genellik prensibi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bütçenin genellik prensibi kelimesinin manası:

 1. Bk. bütçenin genellik ilkesi

bütçenin genellik prensibi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • genellik prensibi: Bk. bütçenin genellik ilkesi Devamını Oku

 • genellik prensibi: Bk. bütçenin genellik ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin muhammen olması prensibi: Bk. ödeneklikte oranlama ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin mütevazin olması prensibi: Bk. ödeneklikte denklik ilkesi Devamını Oku

 • bütçenin genellik ilkesi: Devlet maliyesinin bir bütün halinde ele alınması gerekliliğinden hareketle devletin bütün gelir ve giderlerinin bütçede ayrı ayrı ve tam olarak gösterilmesine ilişkin bütçe ilkesi. Devamını Oku

 • generality: Genellik, umumiyet, umumilik Genellik, yaygınlık, çoğŸunluk, belirsizlik, genel konu Devamını Oku

 • ödenekliklerde birlik ilkesi: Gelecek akçalı yıl içinde düşünülen tüm kamu gider ve gelirlerinin bir tek ödeneklikte gösterilmesi ilkesi. (Genellik ilkesinden ayrılan yönü tüm kamu gider ve gelirleri tek bir ödeneklikte yer alırken bunlara ilişkin oranlamaların bir tek değil çeşitli ödenekliklerde bulunabilmesidir). Devamını Oku

 • bütçenin musaddak olması ilkesi: Bk. ödeneklikte onaylılık ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde aleniyet prensibi: Bk. ödeneklikte açıklık ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde birlik prensibi: Bk. ödenekliklerde birlik ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde vuzuh prensibi: Bk. ödenekliklerde belirginlik ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde doğruluk prensibi: Bk. ödenekliklerde doğruluk ilkesi Devamını Oku

 • bütçelerde kanunı tahsis prensibi: Bk. ödenekliklerde yasal ödenek ayırma ilkesi Devamını Oku

 • bütçe harcamaları: Bütçenin ekonomik sınıflandırılması ve bütçenin işlevsel sınıflandırılması biçiminde ayrıştırılarak yapılan harcamalar. Devamını Oku

 • genellik ilkesi: Bk. bütçeningenellik ilkesi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar