bütirat silajları sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bütirat silajları kelimesinin manası:

 1. Klostridiyal fermantasyona sahip silajlarda bütirik asit ve asetik asit miktarlarının yüksek, laktik asit miktarının düşük olduğu, buna bağlı olarak da pH değeri 5-6 arasında olan silajlar.

bütirat silajları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • asetat silajları: Uygun olmayan koşullarda yapılan, asetik asit üreten bakterilerin fermantasyonda etkin rol oynaması sonucu yüksek düzeyde asetik asit ve düşük düzeyde laktik asit oluşan, amino asitlerin deaminasyonu sonucu amonyak düzeyinin arttığı, hayvanlar tarafından az tüketilen silajlar. Devamını Oku

 • laktat silajları: Düşük pH ve yüksek konsantrasyonlarda laktik asitle belirgin silajlar. Bu silajlar kaliteli silajlar grubunda olup enerji içerikleri yüksek ve dayanma süreleri uzundur. Devamını Oku

 • bütirat: Sodyum bütirat (C3H7COONa) ve metil butirat (C3H7COOH3 ) gibi bütirik asidin tuzu veya esteri. Devamını Oku

 • bütirat: Sodyum bütirat (C3H7COONa) ve metil butirat (C3H7COOH3 ) gibi bütirik asidin tuzu veya esteri. Devamını Oku

 • soldurulmuş silajlar: Erken hasat edilmiş yeşil bitkilerden yapılan silajlarda fermantasyonunun daha iyi gerçekleşmesini sağlamak ve klostridial aktiviteyi en az düzeye indirmek için silajın kuru maddesini arttırmak amacıyla silolanmadan önce güneşte bekletilerek su oranının azaltılması işlemi. Devamını Oku

 • vinil bütirat: Formülü CH2=CHOOOCC3H7, yoğunluğu 0,9022 g/mL, k.n. 116,7 Devamını Oku

 • metil bütirat: Formülü CH3(CH2)2COOCH3, k.n. 102 Devamını Oku

 • bütirik asit fermantasyonu: Clostridium türleri tarafından glikozun anaerobik koşullarda yıkımlanarak bütirik asit, asetik asit, CO2, H ve bazı durumlarda aseton, bütanol, bütilen glikol vb. maddelerin meydana gelmesi olayı. Devamını Oku

 • bütirik asit fermantasyonu: Clostridium türleri tarafından glikozun anaerobik koşullarda yıkımlanarak bütirik asit, asetik asit, CO2, H ve bazı durumlarda aseton, bütanol, bütilen glikol vb. maddelerin meydana gelmesi olayı. Devamını Oku

 • barbütirat: Teskin edici ve uyku verici ilaç olarak kullanılan barbitürik asit türevleri. Devamını Oku

 • süt asidi bakterileri: Gram pozitif, Sporolactobacillus inulinus dışında spor oluşturmayan, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus ve Lactococcus cinsi, hayvan besleme açısından silajlarda pH’nın düşürülmesi için gerekli bakteriler. Bu bakterilerin ortak özelliği laktozdan laktik asit fermantasyonu sonucu laktik asit oluşturmalarıdır, laktik asit bakterileri. Devamını Oku

 • süt asidi mayalanması: Laktik asit bakterileri tarafından şekerlerin (laktoz, glikoz vb.) laktik asit veya laktik asit yanında karbon dioksit, etanol ve/ veya asetik asit oluşturmaları. Devamını Oku

 • laktik asit fermantasyonu: Laktik asit bakterileri tarafından şekerlerin parçalanmasıyla laktik asit, karbondioksit, etanol ve/veya asetik asit oluşması. Devamını Oku

 • izoasit: Selülotik mikroorganizmaların gelişimi için gerekli olan, normal olarak işkembe fermantasyonu sonucunda oluşan izobütirik asit, izovalerik asit, 2-metil bütirik asit ve valerik asitlerin karışımı. Devamını Oku

 • bütanoik asit: Bütirik asit. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar