büyükler imgesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte büyükler imgesi kelimesinin manası:

 1. Freudçulara göre bir yetişkinin taşıdığı, çoğu zaman ana babadan birisine ilişkin olarak ilk çocukluk yıllarında bilinçaltında biçimlenen ve daha sonraki yaşantılarla düzeltilemeyen ülküleştirilmiş imge.

büyükler imgesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ana baba imgesi: Çocuk ya da yetişkinin, küçüklüğünde ana babasının nasıl bir kişi olduğuna ilişkin anısından oluşan imge. Devamını Oku

 • büyükler: Bk. erginler. Devamını Oku

 • büyükler komedisi: Kralları, prensleri ve büyükleri gösteren komedi. Devamını Oku

 • büyükler komedyası: Kralları, prensleri ve soyluları konu alan, onları taşlayan oyun, türü. Devamını Oku

 • makro büyüklükler: Bk. makroiktisadi büyüklükler Devamını Oku

 • makroiktisadi büyüklükler: Millî gelir muhasebe büyüklükleri ile enflasyon, işsizlik, büyüme oranı gibi ulusal ekonomiye ilişkin göstergeler. Devamını Oku

 • purkinje arka imgesi: Uyaranın, düzgülü imgesinden sonra, yerini tüm olarak kendisine bıraktığı karşıt renkteki bir imge. Devamını Oku

 • büyüme ağrıları: Çocukluk ve yeniyetmelik döneminde iskeletin, kaslardan daha hızlı büyümesi sonucu olduğu sanılan beden ağrıları. Devamını Oku

 • rektovajinal yırtık: Daha çok kısraklarda güç doğumların bir komplikasyonu olarak biçimlenen değişik derecelerde (I, II, III ve IV) zaman zaman rektum duvarını da içine alan yırtıklar. Devamını Oku

 • yıldız mikrotüpçükler: Mitoz bölünme sırasında sentrozomun oluşturduğu üç grup mikrotüpçükten negatif uçları sentrozoma yönelik ve sentrozomdan ışınsal olarak sıralanan mikrotüpçükler. Diğer iki grup iğ ipliklerini oluşturur. Astral mikrotüpçükler. Mitoz bölünme sırasında sentrozomun Devamını Oku

 • büyütme: Birisi tarafından yetiştirilmiş kimse. Uzakta duran cisimlere dürbün vb. bir araçla bakıldığında cismi gören açının çıplak gözle bakıldığı zamanki açıya oranı. Devamını Oku

 • bıyık: Üst dudak üzerinde çıkan kıllar Örnek: Bıyık ve kaşlarımdaki aklar saçlarımdakinden daha azdı. R. N. Güntekin Balıklarda deri uzantısı. Asma vb. bitkilerde, sarılıp tutunmaya yarayan sürgün. Devamını Oku

 • çocukluk cinselliği: (Freud) Bebeklik ve çocukluk döneminde olan canlıların bilinçli ya da bilinçsiz düzeydeki cinsel duygu ve davranışları. Devamını Oku

 • aşağı bölükler: Kapıkulu süvarilerinden sağ ve sol garipler bölükleri. Devamını Oku

 • cinsel gizillik: (Freud) Çocukluk cinselliğinin yaklaşık olarak beş yaşından ön dört yaşına dek baskı altına alınıp bilinçdışına itilmiş durumda olması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar