büyükler komedisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte büyükler komedisi kelimesinin manası:

 1. Kralları, prensleri ve büyükleri gösteren komedi.

büyükler komedisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • büyükler komedyası: Kralları, prensleri ve soyluları konu alan, onları taşlayan oyun, türü. Devamını Oku

 • töre komedisi: Bir devrim veya bir sınıf halkın töresini gösteren komedi. Devamını Oku

 • ıra komedisi: Konu olarak belli bir ırayı ele alarak gelişimlerini gösteren komedi. (Ira: seciye) Devamını Oku

 • comic: Güldürücü, gülünç, komik Komedi ile ilgili Devamını Oku

 • kings: Krallar, (Kutsal Kitap’la alakalı) Eski Ahit’in iki kitabından biri (I. Krallar, II. Krallar) Devamını Oku

 • makroiktisadi büyüklükler: Millî gelir muhasebe büyüklükleri ile enflasyon, işsizlik, büyüme oranı gibi ulusal ekonomiye ilişkin göstergeler. Devamını Oku

 • aşağı bölükler: Kapıkulu süvarilerinden sağ ve sol garipler bölükleri. Devamını Oku

 • enine tüpçükler: İskelet kasında her miyofibrili çevreleyen, plâzma zarının içe büyümüş, birbirine bağlı tüpçükleri. T tüpçükleri. İskelet kasında her miyofibrili çevreleyen, plazma zarının içe büyümüş, birbirine bağlı tüpçükler, T tüpçükleri. Devamını Oku

 • aerial kökler: Bk. hava kökleri Toprak üstünde büyüyen kökler, hava kökleri. Devamını Oku

 • comedy: Komedi, güldürücü piyes veya filim. Komedi, güldürü, komik olaylar Devamını Oku

 • dört bölükler: Kapıkulu süvarisinden sağ-ulufeciler, sol-ulufeciler, sağ-garipler ve sol-garipler bölükleri. Devamını Oku

 • comedian: Komedi artisti, komedyen Komedi yazarı comedienne kadın komedi artisti. Devamını Oku

 • alfonso: Bir erkek adı; bir soyadı; Portekiz krallarından birkaçının adı; İspanya krallarından birkaçının adı; Hindistan’da bir mango türü Devamını Oku

 • dışsatıma yönelik büyüme: Karşılaştırmalı üstünlükleri dikkate alarak belirlenen dışsatım alanlarında uzmanlaşmaya dayalı büyüme modeli. Bk. dışsatıma yönelik sanayileşme Devamını Oku

 • bıyık: Üst dudak üzerinde çıkan kıllar Örnek: Bıyık ve kaşlarımdaki aklar saçlarımdakinden daha azdı. R. N. Güntekin Balıklarda deri uzantısı. Asma vb. bitkilerde, sarılıp tutunmaya yarayan sürgün. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar