büyükler komedyası sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte büyükler komedyası kelimesinin manası:

 1. Kralları, prensleri ve soyluları konu alan, onları taşlayan oyun, türü.

büyükler komedyası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • büyükler komedisi: Kralları, prensleri ve büyükleri gösteren komedi. Devamını Oku

 • kahramanlık komedyası: Kralların, prenslerin ve soyluların baş oyun kişisi olduğu serüvenleri kapsayan komedya biçimi. Devamını Oku

 • pandomim: Düşünce ve duyguları müzik veya türlü eşyalar eşliğinde bazen dansla, bazen de gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan oyun, sözsüz oyun Örnek: Konuşmayarak, bağırmayarak yapılan şeyin ismine pandomim denilir. F. R. Atay Bk. sözsüz oyun. Devamını Oku

 • kings: Krallar, (Kutsal Kitap’la alakalı) Eski Ahit’in iki kitabından biri (I. Krallar, II. Krallar) Devamını Oku

 • yöneltme çubuğu: Aracın yönlendirilmesini sağlayan, tekerleklerin eşgüdümü için onları birbirine bağlayan çubuk. Devamını Oku

 • yöneltimsiz görüşme: Genel bir ilgi alanında derinliğine, genişliğine bilgiler almayı amaçlayan ve konuşmalara belli bir yön vermekten kaçınan görüşme. Devamını Oku

 • kişi: İnsan, kimse, şahıs Örnek: Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık. M. Ş. Esendal Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Devamını Oku

 • büyük bunalım: 1929 yılında ABD’de başlayan ve kısa zamanda kapitalist ekonomileri etkisi altına alan, büyük fiyat düşüşleri ve yüksek işsizlik oranlarının yaşandığı iktisadi çöküntü. Devamını Oku

 • odak bölünmesi: Alıcıdan oldukça uzakta bulunan iki konu arasında, aşağı yukarı eşit uzaklıkta bir noktaya yapılan, dolayısıyla iki konunun da alan derinliğine girerek eşit seçiklikte olmasını sağlayan odaklama. Devamını Oku

 • büyükler: Bk. erginler. Devamını Oku

 • büyükler imgesi: Freudçulara göre bir yetişkinin taşıdığı, çoğu zaman ana babadan birisine ilişkin olarak ilk çocukluk yıllarında bilinçaltında biçimlenen ve daha sonraki yaşantılarla düzeltilemeyen ülküleştirilmiş imge. Devamını Oku

 • makro büyüklükler: Bk. makroiktisadi büyüklükler Devamını Oku

 • makroiktisadi büyüklükler: Millî gelir muhasebe büyüklükleri ile enflasyon, işsizlik, büyüme oranı gibi ulusal ekonomiye ilişkin göstergeler. Devamını Oku

 • sözel yöntem: Sağırlara, sesli konuşma ve konuşulanı dudak ve yüzden izleme yoluyle anadillerini öğretmeyi amaçlayan yöntem. Devamını Oku

 • perili oyun: Bir peri oyununu konu olarak alan zengin donatımlı oyun türü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar