büyüme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte büyüme kelimesinin manası:

 1. Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutların artması.
 2. Büyümek işi.
 3. Bir ekonomide sayısal olarak ifadesi mümkün olabilen makro büyüklüklerin yüzde olarak artışı.
 4. Bir ekonomide yaratılan gayrisafi milli hasıladaki (veya gayrisafi yurtiçi hasıladaki) sabit fiyatlarla hesaplanan niceliksel değişme. krş. nominalbüyüme
 5. Zigotun oluşumundan itibaren ergin canlı ağırlığa ulaşana kadar canlının ağırlık kazanması.
 6. Canlıların belli bir süre içerisinde ağırlık ve uzunluk özellikleri bakımından artış göstermesi.

büyüme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nominal büyüme: Bir ekonomide yaratılan gayrisafi milli hasıladaki (veya gayrisafi yurtiçi hasıladaki) cari fiyatlarla hesaplanan niceliksel değişme. Devamını Oku

 • doğal büyüme oranı: Bir ekonomide doğal gayrisafi yurtiçi hâsılada ortaya çıkabilecek niceliksel yüzde değişme. Harrod-Domar büyüme modelinde emek gücündeki artış sonucunda gayrisafi yurtiçi hâsılada ortaya çıkan niceliksel yüzde artış. Devamını Oku

 • kemiksel büyüme: Vücuttaki kemik yapısının yaş ilerledikçe büyüklük, sayı ve dokusal nitelik bakımından değişiklik göstermesi. Devamını Oku

 • parçalanmış büyüme: Aynı bireyde türlü özelliklerdeki büyüme hızının birbirinden oldukça farklılık göstermesi. Devamını Oku

 • dengeli büyüme: Bir ekonomide, makroiktisadi değişkenler arasında sabit ve aynı oranda bir ilişkinin bulunması hali, diğer bir deyişle nüfus, çıktı ve sermaye stoku gibi makroiktisadi değişkenlerin aynı oranda arttığı durumdaki iktisadi büyüme. krş. durağan durum büyümesi Devamını Oku

 • büyüme hormonu: Memelilerde hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve büyümeyi uyaran hormon. Somatotropin. Bitkilerde büyümeyi uyaran hormonlar. Oksinler, giberellinler, indolasetik asit. Devamını Oku

 • interstisyal büyüme: Kıkırdak dokusunun mevcut kondrositlerin mitoz bölünme geçirerek aynı lâkün içerisinde sayılarının ve matriks hacminin artmasıyla oluşan büyüme. Devamını Oku

 • değişiklik yapan beta büyüme etkeni tgf b: Birçok hücre tarafından meydana getirilen ve bazı hücrelerin bölünmesini uyaran, bazı hücrelerin bölünmesini ise engelleyen bir glikoprotein. Transform yapan beta büyüme faktörü. Devamını Oku

 • ansal büyüme: Takvim yaşına koşut olarak ruhsal herhangi bir süreçte, özellikle anlıkta gerçekleşen gelişme. Devamını Oku

 • büyüme evreleri: Beden örgenlerinde ya da anlık süreçlerinde nicelik açısından baş gösteren gelişme ve değişme evreleri. Devamını Oku

 • dışsatıma yönelik büyüme: Karşılaştırmalı üstünlükleri dikkate alarak belirlenen dışsatım alanlarında uzmanlaşmaya dayalı büyüme modeli. Bk. dışsatıma yönelik sanayileşme Devamını Oku

 • büyüme eğrisi: Ulusal gelirin zaman içindeki değişiminin geometrik yeri. Bedence ve zihince olgulaşma sonucu organizmanın özellik ve görevlerinde ortaya çıkan değişmeleri çizgesel olarak belirten eğri. Devamını Oku

 • ansal büyüme eğrisi: Bireyin ya da bir topluluğun anlık ortalamasını, zaman ve nicelik açısından gösteren çizgi. Devamını Oku

 • fibroblast büyüme etkeni fgf: Fibroblâstların çoğalmasını uyaran ve birçok hücre tarafından meydana getirilebilen etken. Fibroblâst büyüme faktörü. Devamını Oku

 • rostowgil büyüme aşamaları: Geleneksel toplum, kalkışa hazırlık aşamasındaki toplum, kalkışa geçme aşamasındaki toplum, olgunlaşma aşamasındaki toplum ve yoğun kitlesel tüketim aşamasındaki toplum biçiminde Rostow tarafından gruplandırılan iktisadi büyüme aşamaları. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar