büyüme faktörleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte büyüme faktörleri kelimesinin manası:

 1. Organizmanın düzenli büyümesi ve gelişmesi için gerekli vitaminler, amino asitler, pürinler, pirimidinler ve bunun gibi organik bileşikler. Örnek: Sinir büyüme faktörü, epidermis büyüme faktörü.

büyüme faktörleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • insülin benzeri büyüme faktörü: Yağ ve bağ doku hücrelerini uyaran, büyüme hormonu üretiminden sorumlu ve somatomedinler gibi büyümeyi uyarmada görevli kimyasal bileşik. Kan serumunda insüline benzer etkili bir büyütme faktörü. Devamını Oku

 • büyütme faktörleri: Besi sırasında canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanmayı iyileştirmek için yemlere katılan maddeler. Devamını Oku

 • bilinmeyen büyütme faktörleri: Bilinen bütün besin maddelerini içeren, rasyonlara eklendiğinde büyüme hızını artıran, fakat analiz yoluyla veya başka yollarla niteliği henüz belirlenememiş bulunan maddeler. Devamını Oku

 • sonlanma faktörleri: Protein sentezi sırasında sentezlenen polipeptit dizisinin ribozomdan ayrılmasını sağlayan bir grup protein faktöründen biri. Prokaryotlarda RF, ökaryotlarda eRF olmak üzere iki tiptir. Faktör R, terminasyon faktörü. Devamını Oku

 • fibroblast büyüme faktörü: Bk. fibroblâst büyüme etkeni Devamını Oku

 • epidermis büyüme faktörü egf: (Yun. epi: üzerinde; derma: deri) Ektoderm ve mezoderm kökenli hücrelerin bölünmesini uyaran bir polipeptit. Devamını Oku

 • kan dokusu: Granüllü lökositler (nötrofil, bazofil, eozinofil lökositler), granülsüz lökositler (lenfositler, monositler), kan pulcuklan (trombositler) gibi kanın şekilli elemanlarıyla hücreler arası maddesi plâzma denilen sıvıdan oluşan, içinde %7 oranında plâzma proteinleri (albumin, alfa, beta, gama globulinler, fibrinojen vb.), %0.09 oranında inorganik tuzlar, %10 oranında çeşidi organik bileşikler (amino asitler, vitaminler, hormonlar ve lipoproteinler vb.) içeren ve hücrelerin Devamını Oku

 • t hücresi büyüme faktörü: T lenfositlerinin bölünmesini ve farklılaşmasını uyaran çeşitli proteinler. Devamını Oku

 • transform yapan alfa büyüme faktörü: Bk. değişiklik yapan alfa büyüme etkeni Devamını Oku

 • transform yapan beta büyüme faktörü: Bk. değişiklik yapan beta büyüme etkeni Devamını Oku

 • pıhtılaşma faktörleri: Protein, lipoprtotein ve kalsiyum iyonlarından oluşan, pıhtılaşma olayında görevli faktörler. Devamını Oku

 • dönemsel büyük onarımlar: Makine, aygıt ve yapım araçlarının sürekli ve güçlü bir basınç ve sürtünme ya da ısı ve ıslanma gibi etkiler altında bulunmayan ya da bulunsa bile kısa bir süre içinde kırılması, aşınması, çürümesi olumsuz görülen parçaların yapılış yanlışlığı, ayar bozukluğu ya da dokuncalı olgu gibi geçici nedenlerle kırılması, çürümesi ve bozulması sonucu değiştirilmesi, onarılması ile yapı, Devamını Oku

 • faktör IX: Karaciğerde K vitamini varlığında üretilen, glikoprotein yapısında, plazma tarafından prothrombin aktivatörü biçimlenmesinde gerekli olan bir pıhtılaşma faktörü, antihemofilik faktör B, Christmas faktörü, otoprotrombin II, plazma tromboplastin bileşeni. Doğuştan noksanlığı hemofili B oluşturur. Devamını Oku

 • izoprenoit: İzopren birimlerinden oluşan büyük ve çeşitli organik bileşikler. Karotenoitler, terpenler, tabiî kauçuk gibi. İzopren birimlerinden oluşan büyük ve çeşitli organik bileşikler, terpenoit, terpen. Karotenoitler, yağda eriyen vitaminler, ubikinon, safra asitleri Devamını Oku

 • değişiklik yapan beta büyüme etkeni tgf b: Birçok hücre tarafından meydana getirilen ve bazı hücrelerin bölünmesini uyaran, bazı hücrelerin bölünmesini ise engelleyen bir glikoprotein. Transform yapan beta büyüme faktörü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar