büyüme karakteristiği sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte büyüme karakteristiği kelimesinin manası:

 1. Balıkların bulundukları ortamda ömür boyunca geçirdikleri gençlik, olgunluk ve yaşlılık gibi büyüme devrelerinin başlangıç ve bitiş zamanlarının tespitine yarayan değerlendirme.

büyüme karakteristiği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • değişiklik yapan beta büyüme etkeni tgf b: Birçok hücre tarafından meydana getirilen ve bazı hücrelerin bölünmesini uyaran, bazı hücrelerin bölünmesini ise engelleyen bir glikoprotein. Transform yapan beta büyüme faktörü. Devamını Oku

 • bir parametreli yüzeyler ailesinin karakteristiği: (…) Devamını Oku

 • doğma büyüme: Doğduğundan beri. Başlangıçtan beri. Devamını Oku

 • yükseklik bölgelemesi: Yapıların yüksekliğini, bulundukları yolun genişliğine göre, güneş ışığı, hava, güzel görünüm sağlama gibi amaçlarla sınırlandıran bölgeleme türü. Devamını Oku

 • ihracatın önderlik ettiği büyüme: Bk. dışsatım önderliğinde büyüme Devamını Oku

 • kuhlmann anderson ölçeri: Okul öncesi yıllarından olgunluk çağına dek anlağı değerlendirmeğe yarayan bir ölçer. Devamını Oku

 • dengeli büyüme: Bir ekonomide, makroiktisadi değişkenler arasında sabit ve aynı oranda bir ilişkinin bulunması hali, diğer bir deyişle nüfus, çıktı ve sermaye stoku gibi makroiktisadi değişkenlerin aynı oranda arttığı durumdaki iktisadi büyüme. krş. durağan durum büyümesi Devamını Oku

 • büyüme faktörleri: Organizmanın düzenli büyümesi ve gelişmesi için gerekli vitaminler, amino asitler, pürinler, pirimidinler ve bunun gibi organik bileşikler. Örnek: Sinir büyüme faktörü, epidermis büyüme faktörü. Devamını Oku

 • insülin benzeri büyüme faktörü: Yağ ve bağ doku hücrelerini uyaran, büyüme hormonu üretiminden sorumlu ve somatomedinler gibi büyümeyi uyarmada görevli kimyasal bileşik. Kan serumunda insüline benzer etkili bir büyütme faktörü. Devamını Oku

 • soyoluş: Türlerin, ortaya çıktıkları zamandan, bulundukları zamana değin geçirdikleri gelişim evrelerinin tümü, filogenez, “birey oluş” karşıtı. Devamını Oku

 • işaret tahtası: Oyundaki başlangıç ve bitişleri, giriş ve çıkışları haber veren ışıkların denetlendiği tahta. Buişaret tahtasını temsil sırasında ancak Kondüvit (sıracı) düzenler. Devamını Oku

 • değişiklik yapan alfa büyüme etkeni tgf alfa: Diğer büyüme faktörlerinin bulunup bulunmamasına göre bazı hücrelerin bölünmesini engelleyen, bazılarınınkini uyaran, kanser ya da embriyo hücrelerinde meydana getirilen bir polipeptit. Transform yapan alfa büyüme faktörü. Devamını Oku

 • soy oluş: Türlerin, ortaya çıktıkları zamandan bulundukları zamana kadar geçirdikleri gelişim evrelerinin tümü, filogenez, birey oluş karşıtı. Devamını Oku

 • dışsatıma yönelik büyüme: Karşılaştırmalı üstünlükleri dikkate alarak belirlenen dışsatım alanlarında uzmanlaşmaya dayalı büyüme modeli. Bk. dışsatıma yönelik sanayileşme Devamını Oku

 • yürüyen mevsimlik değişim: Zamanla değişen mevsimlik bir değişim örüntüsü. Örüntü, genellikle ardı ardına gelen k sayıdaki yılı, yürüyen ortalamalarda olduğu gibi, k sayılı kümeler biçiminde zaman dizisi boyunca ilerleterek elde edilir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar