buyyon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte buyyon kelimesinin manası:

 1. Bakterileri üretmek için kullanılan sıvı karakterdeki besi yeri

buyyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • zenginleştirme besi yerleri: Bu tür besi yerleri istenmeyen mikropların üremesine engel olan ve izolasyonu arzu edilenin bol üremesini sağlayan, genellikle sıvı karakterdeki özel ortamlar. Devamını Oku

 • sülfit sıvısı: Tek hücre proteinlerinin üretimi sırasında besi yeri olarak kullanılan k Devamını Oku

 • sabore dekstroz agar: Patojenik mantarların ve dermatofitlerin izolasyonunda ve üretilmesinde kullanılan besi yeri. Devamını Oku

 • kanlı agar: Hemoliz reaksiyonun belirlenmesi için kullanılan, içerisine % 5-7 kan eklenerek hazırlanan besi yeri. Devamını Oku

 • minimal besi yeri: Büyüme için gerekli olan besinleri kapsayan yabanî tip mikroorganizmaların üremesinde kullanılan besi yeri. <l Devamını Oku

 • minimal besi yeri: Büyüme için gerekli olan besinleri kapsayan yabanî tip mikroorganizmaların üremesinde kullanılan besi yeri. Devamını Oku

 • petri kabı: İçerisine besi yeri dökülen, bakteri ve maya gibi canlıları üretmekte kullanılan düz, yuvarlak, kapaklı cam ya da plâstik kap. Petri kutusu. Devamını Oku

 • petri kabı: İçerisine besi yeri dökülen, bakteri ve maya gibi canlıları üretmekte kullanılan düz, yuvarlak, kapaklı cam ya da plâstik kap. Petri kutusu. Devamını Oku

 • ek: Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave. Devamını Oku

 • petri kutusu: İçerisinde besi yeri olan, bakteri, mantar gibi canlıları üretmekte kullanılan düz, yuvarlak, kapaklı cam veya plastik kap, petri kabı. Devamını Oku

 • petri kutusu: İçerisinde besi yeri olan, bakteri, mantar gibi canlıları üretmekte kullanılan düz, yuvarlak, kapaklı cam veya plastik kap, petri kabı. Devamını Oku

 • bakterisit: Canlıların vücudunda veya laboratuvar deneylerinde bakterileri fiziksel, kimyasal etkiyle öldüren (etken). Bakterikıran Devamını Oku

 • kulübe: Kerpiç, saman veya ağaçtan yapılmış küçük, basit, ilkel ev Örnek: Ahırların öteki yamacında bir bahçıvan kulübesi vardı. S. F. Abasıyanık Bir yeri beklemekle görevli kimsenin içinde bulunduğu küçük barınak. Hayvanlar için yapılmış barınak. Devamını Oku

 • hermitage: Münzevi adamın hücresi, inziva yeri Zaviye. Devamını Oku

 • broth culture: Sıvı besi yeri Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar