by status sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte by status kelimesinin manası:

 1. Duruma göre

by status ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • genişlemek: Geniş duruma gelmek, büyümek. Bollaşmak. Devamını Oku

 • ambale: “Birini düşünemez duruma getirmek, çok yormak, fazla gaz vererek otomobili çalışamaz duruma getirmek” anlamlarındaki ambale etmek ve “çok yorulup iş göremez, düşünemez duruma gelmek” anlamındaki ambale olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz. Devamını Oku

 • pisletmek: Pis duruma getirmek, kirletmek Örnek: Ortalığı pisletmekten başka bir işe yaramayan kediler… R. N. Güntekin Kötü bir duruma sokmak. Devamını Oku

 • ağzına sıçmak: 1) birini çok kötü duruma sokmak; 2) bir şeyi, bir işi işe yaramaz duruma getirmek, bozmak. Devamını Oku

 • onarmak: Bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip işler veya kullanılır duruma sokmak, işe yarar duruma getirmek, tamir etmek. Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapmak, ilk duruma getirmek, Devamını Oku

 • ışıklanmak: Işıklı duruma gelmek, aydınlanmak, ışımak Örnek: Durum aynı kaldığı hâlde, onun duruma bakış açısı ışıklanır ve sevimli kahkahalarını atmaya başlardı. H. Taner Devamını Oku

 • yakalanmak: Yakalama işi yapılmak, ele geçirilmek. Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak. Devamını Oku

 • çektirmek: Çekme işini yaptırmak Örnek: Karıcığım, seninle şöyle yan yana bir resim çektirelim. P. Safa Birini sıkıntılı duruma sokmak, içinden çıkılamaz duruma düşürmek. Devamını Oku

 • inkılap: Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform. Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm Örnek: Münevver Türk kadını inkılaptan çok evvel çarşafı atmış ve Devamını Oku

 • adam etmek: 1) eğitmek, yetiştirmek, topluma yararlı duruma getirmek; 2) bir yeri düzene sokmak; 3) işe yarar duruma getirmek. Devamını Oku

 • katılaşmak: Katı duruma gelmek. İz bırakmak, belirgin duruma gelmek Örnek: Bu tutumundan hoşlanmadığını belirten bir küçümsemenin çizgileri dondu, katılaştı yüzünde. N. Cumalı Katı h(le dönüşmek. Devamını Oku

 • pürüzlenmek: Pürüz oluşmak, pürüzlü duruma gelmek. Ses boğuk ve bozuk çıkmak Örnek: Konserlerde sesi pürüzlendiği zaman böyle yapardı. R. N. Güntekin Bir iş, durum vb. karışık ve güç bir duruma gelmek. Devamını Oku

 • allak bullak etmek: Karmakarışık bir duruma getirmek, düzeni bozmak Bir yeri veya bir şeyi dağıtmak. Devamını Oku

 • özelleştirmek: Bir şeyi özel duruma getirmek veya özel olarak kullanmak, kamulaştırmak karşıtı. Kamu malını satarak özel duruma getirmek. Devamını Oku

 • pişmek: Ateşte, fırında, kaynar suda veya yağda ısı etkisiyle yenilebilir duruma gelmek. Isıtma sonucu belirli bir kullanıma uygun duruma gelmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar