çağ ıraklık açısı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çağ ıraklık açısı kelimesinin manası:

 1. Güneş dizgesinin doğrusal uzay deviminden dolayı, bir yıldızın ya da yıldız topluluğunun yaptığı açısal yer değiştirmesinden hesaplanan ıraklık açısı.

çağ ıraklık açısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bağıl ıraklık açısı: Bir yıldızın belli bir yıldız topluluğuna göre ölçülen ıraklık açısı. Devamını Oku

 • çıraklık: Çırak olma durumu, yamaklık Örnek: Evimize yakın olan bu kahveye gide gele, kahveci çıraklığına başlayıverdim. M. Ş. Esendal Çırağın yaptığı iş Örnek: Bir şey söylemeden çıraklık vazifesini alırdı. S. F. Abasıyanık Çırağa verilen ücret. Çırakların çalıştığı Devamını Oku

 • ıraklık açısı: Farklı iki yerden, uzaktaki bir noktaya yönelmiş iki doğrultu arasındaki açı (bk. şekil P. 2 ve P. 13). Gözlenen nokta ne kadar uzakta iseıraklık açısı da o kadar küçük olur. Gökbilimde Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar için bu açı dolaylı yoldan ölçülerek uzaklık hesabı yapılır. Devamını Oku

 • yermerkezli ıraklık açısı: Bk. günlük ıraklık açısı. Devamını Oku

 • dinamik ıraklık açısı: Çifyıldızların yürünge devinmine ilişkin özelliklerden bulunan ıraklık açısı. Devamını Oku

 • akıntı ıraklık açısı: Bir yıldız kümesinin toplu devinmesinden elde edilen ıraklık açısı. Devamını Oku

 • çıngıraklı: Çıngırak taşıyan, üzerinde çıngırak bulunan Örnek: Bir gün bol çıngıraklı atları sabırsızca kişneyen bir yaylı, kapımızın önünde durdu. B. R. Eyuboğlu Neşeli ve yüksek sesli (gülüş, kahkaha) Örnek: Bedri beklenmedik çıngıraklı bir kahkaha savurdu. O. Rifat Devamını Oku

 • çıngıraklı yılan: Çıngıraklı yılangillerden, kuyruk ucundaki sert pulları kımıldatarak kuru yaprak hışırtısına benzer bir ses çıkartan tehlikeli bir yılan (Crotalus). Pullu sürüngenler (Squamata) takımının,çıngıraklı yılangiller (Crotalidae) familyasından, 1. 5-2 m kadar uzunlukta, Devamını Oku

 • sınırlı küme: Bir ölçeyli uzayın çapı sonlu olan altkümesi. Bir düzgeli uzayda eküs (…)koşulunu sağlayan A altkümesi. Devamını Oku

 • gözerimi ıraklık açısı: Yer ötesindeki bir gökcisminden Yeryuvarlağına çizilen teğet ile bu gökcismini Yer merkezine birleştiren doğru arasındaki açı. Devamını Oku

 • yıllık ıraklık açısı: Bir gökcisminden, bir yıldızdan bakıldığında Yer ile Güneş doğrultuları arasında kalan açının saniye biriminde değeri. Devamını Oku

 • günlük ıraklık açısı: Güneş dizgesine ilişkin her hangi bir gökcisminden Yer’in merkezine ve yeryüzündeki bir gözlemciye bakan iki doğrultu arasındaki açı. Devamını Oku

 • sessiz çıngıraklı yılan: Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, çıngıraklı yılangiller (Crotalidae) familyasından, 4 m kadar uzunlukta, çıngırağı olmayan, Güney Amerika’da yaşayan çok zehirli bir tür. Devamını Oku

 • çıngıraklı yılangiller: Omurgalı hayvanlardan sürüngenler sınıfına giren bir familya. Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, yılanlar (Ophidia) alt takımının, oluklu zehir dişliler (Solenoglypha) bölümünden, kuyruklarındaki pullar geniş ve oynak, kuyruklarını yere Devamını Oku

 • arşimed sıralı uzayı: Arşimed sıralama özelliğinin sağlandığı doğrusal uzay. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar