capitulations sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte capitulations kelimesinin manası:

 1. ŞŸArtların ayarlanması

capitulations ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • context: Bağlam, sözün gelişi, kaynak, şartlar, durum Sözün gelişi, bir söz veya davranışa anlam kazandıran içinde vuku bulduğu şartlar Devamını Oku

 • sanitary conditions: SağŸlık koşŸulları, hijyenik şŸartlar, temizlik şŸartları, hijyeni idame ettirme sistemi Devamını Oku

 • şartlı öldürücü mutasyonlar: Hücreyi ya da virüsü bazı şartlar altında öldüren, bazı şartlar altında yaşamasına izin veren mutasyon tipi. Devamını Oku

 • laboratory conditions: Laboratuvar şŸartları, bir laboratuvara özgü olan şŸartlar (steril olma, hijyen, dışŸ etkenler ile karşŸılıklı etkileşŸim olmama) Devamını Oku

 • unfavorable conditions: Olumsuz şŸartlar, umut vadetmeyen şŸartlar Devamını Oku

 • favorable conditions: Uygun koşŸullar, müsait şŸartlar, avantajlı durumlar, uygun durum, elverişŸli şŸartlar Devamını Oku

 • parapoz: Farklı mevsimlerin bulunduğu bölgelerde yaşayan türlerde görülen diyapoz. Çevre şartları olumsuz olduğu zaman canlı zorunlu olarak diapoza girer, uygun çevre şartlarında yeniden gelişmeye başlar. Termikparapoz, nutritifparapoz, fotoperiyodikparapoz gibi tipleri vardır. Devamını Oku

 • of a device: aygıtın ayarlanması Devamını Oku

 • hayat: Canlı, sağ olma durumu. Yaşam Örnek: Hayat sahnesinde yetmiş üç yaşın basamaklarındayım. H. F. Ozansoy Biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı. Devamını Oku

 • sweatshop: Sıhhate zararlı şartlar altında az ücretle işçi çalıştıran iş yeri. Çalışma şartları kötü işyeri, çok çalıştıran işyeri Devamını Oku

 • icarei faside: İn’ikad şartlarını cami’ olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu halde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir. (Osmanlıca’da yazılışı: icare-i fâside) Devamını Oku

 • wheel alignment: (motorlu taşŸıta ait) tekerleklerin ayarlanması. Devamını Oku

 • akortlamak, akort etmek, akort yapmak: Bir çalgının doğru sesleri verebilmesi için ayarlanması. Devamını Oku

 • my watch needs adjusting: Saatimin ayarlanması gerekiyor. Devamını Oku

 • weatherproof: Her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, havadan bozulmaz, rüzgâr geçirmez Kötü hava şartlarına dayanıklı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar