çarpılma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çarpılma kelimesinin manası:

 1. Çarpık duruma gelme.
 2. Çarpılmak işi.
 3. İçindeki nem oranının değişmesi sonucu ağacın biçiminin bozulması.
 4. Bk. çarpılma

çarpılma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yırtılma: Yırtılmak işi Genellikle satır eşlemesinin bozulması, yayının güçsüz olması, iyi alınamaması, karışma gibi nedenlerden dolayı, resimde satırların bozulması, yataylıktan sapması, sağa ya da sola yatmış olarak parçalara bölünmesi biçiminde ortaya Devamını Oku

 • çarpışılma: Çarpışılmak işi veya biçimi. Devamını Oku

 • çarpıtılma: Çarpıtılmak işi veya biçimi. Devamını Oku

 • kırılma indisi: Bk. kırılma göstergesi Optik özellikleri ayrı iki ortamda ışık hızlarının birbirine oranı.kırılma indisi, iki ortamı ayıran yüzeyi geçen bir ışık ışınının gelme ve kırılma açılarının sinüslerinin oranına eşittir. Devamını Oku

 • çarpılmak: Çarpma işine konu olmak. Çarpık duruma gelmek Örnek: Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı. R. N. Güntekin Çalınmak, soyulmak. Devamını Oku

 • kırılma göstergesi: Bir kırılmada kırılmanın derecesini belirten sayı. (Gelen ışının gelme açısı sinüsünün, kırılma açısı sinüsüne oranıyla belirtilir). Devamını Oku

 • ayrılma: Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi. Ayrılmak işi. Devamını Oku

 • pearson çarpıklık ölçüsü: Aşağıdaki biçimde verilen çarpıklık ölçüsü : (ortalama-ortanca) /ölçünlü sapma. Pearson türü dağılımlar için (…) ilk iki beklem oranı olmak üzere, bu çarpıklık ölçüsü, (…) oranı ile verilir ay.bk. beklem oranı. Devamını Oku

 • kısılma: Kısılmak işi. Kalbin, içindeki kanı damarlara vermek için açılıp kapanması. Devamını Oku

 • uyarılma: Uyarılmak işi. Uyartıının meydana getirilmesi veya şiddetinin artırılması. Devamını Oku

 • saçılma: Saçılmak işi. Bir parçacığın, bir başka parçacıkla ya da parçacık sistemiyle çarpışması sonucu, yönünün ve enerjisinin değiştiği süreç. Devamını Oku

 • çarpık bacaklı buzağı hastalığı: İneklerin gebeliğin 40-70. günleri arasında acı bakla türü bitkileri tüketmeleri sonucu, doğan buzağılarda ön bacaklarda çarpıklık, tortikollis, bilek dikleşmesi, damak yarığı, üst çene kemiği kısalığı, skoliozis, kaburgalarda biçim bozuklukları ve kifozisle belirgin iskelet bozukluğu, artromiyodisplasiya kongenita. Devamını Oku

 • bayılma: Baygın duruma girme, kendinden geçme. Kalp yemezliği ve damar anormallikleri nedeniyle beyin kan akımının yetersizliği sonucu bilincin ani ve geçici kaybı, sinkop, senkop. Devamını Oku

 • çarpıtmak: Çarpık duruma getirmek Örnek: Sağ gözünü şakağa doğru gerip çarpıtarak korkunç bir şekle sokmuştur. R. N. Güntekin Yanlışa ve kötü duruma götürmek Örnek: Örnek tutarlı olmazsa, kimseyi düzeltemez / Tutarlı olmayan örnek herkesi çarpıtır. T. Oflazoğlu Gerçek anlamından saptırmak. Devamını Oku

 • katılma: Katılmak işi. İletişim veya ortak davranışta bulunma yoluyla belirli bir toplumsal duruma girme süreci, iştirak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar