cashless sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte cashless kelimesinin manası:

 1. Parasız, parasız yapılan

cashless ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çapraz kur: İki ülke parası arasında üçüncü bir ülkenin parasıyla belirlenen kambiyo sürüm değeri, üç ülke parasının birbirlerine oranı. Bk. çapraz döviz kuru Devamını Oku

 • on parasız: Hiç parası olmayan. Hiç parası olmaksızın Örnek: Memurluktan on parasız çekilmişti. R. H. Karay Devamını Oku

 • yoksunluk sıfatı: Bir şeyden yoksun bulunulduğuna veya kalındığını anlatan sıfat: Parasız bir adam, Ağaçsız bir toprak gibi. ( Not – Bir şeyi parasız almak’taki parasız kelimesi yoksunluk anlatmaz. Bkz. İlişiksizlik sıfatı. ) Devamını Oku

 • parasız: Parası olmayan. Yoksul Örnek: Parasız günlerinde canı bin bir çeşit şeyler isteyerek ruhu … yoksulluğun acısını bin bir kere duyardı. A. Ş. Hisar Para verilmeden elde edilen, bedava Örnek: İlköğretim … devlet okullarında parasızdır. Anayasa Para Devamını Oku

 • groschen: Avusturya şilinginin yüzde biri 10 fenik karşılığı Alman parası Devamını Oku

 • değer yitirme: 1 Esnek kur sisteminde, bir ülkenin parasının diğer ülke parası karşısındadeğer yitirmesi. krş. değer kazanma, devalüasyon. 2. bk. amortisman Devamını Oku

 • züğürtlük: Parasızlık, parasız kalma durumu, meteliksizlik Örnek: Züğürtlükten telefonumuz kesildi mi ona bir selam yollar, açtırırdık. Y. Z. Ortaç Devamını Oku

 • sit in penniless bench: Parasız sahilde oturmak, çok fakir olmak, tam parasızlık Devamını Oku

 • yararlanmalı pay belgiti: Anamal payı parası ortaklıkça iyesine ödendiğinde bu pay yerine geçmek ve pay parasına ilişkin ürem değerinden düşüldükten sonra yalnız kâr payı almak üzere verilen belgit. Devamını Oku

 • zolata: Polonya parasına benzeyen bir Osmanlı gümüş parası. Devamını Oku

 • parasız pulsuz: Yoksul, züğürt (bir biçimde) Örnek: Herkesin yemeğe gittiği bir saatte benim parasız pulsuz buralarda dolaşmam bir suç gibi geliyor bana. O. V. Kanık Hiç parası olmayarak. Devamını Oku

 • değer kazanma: Tahvil, hisse senedi, bina, arsa, arazi vb. iktisadi varlıkların piyasa fiyatlarındaki artış. Esnek kur sisteminde, bir ülkenin parasının diğer ülke parası karşısında değerli hâle gelmesi. Devamını Oku

 • parasızlık: Parasız olma durumu Örnek: Artık hicretlerin, parasızlıkların, hastalıkların adi ve çirkin üzüntüleriyle titremeye razı değildi. P. Safa Devamını Oku

 • tapi: Pokerde kâğıtlar dağıtılmadan önce oyunculardan birinin fiş veya parasını ortaya sürdükten sonra önünde hiç fişi veya parası kalmadığını belirtmek için söylediği söz. Devamını Oku

 • spare money: İhtiyat parası, kara gün parası Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar