çek sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çek kelimesinin manası:

 1. Bir kimsenin, satın aldığı hizmet veya ürün karşılığında para yerine verdiği ve karşılığı banka hesabından ödenen yazılı belge.
 2. Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse.
 3. Halkına özgü olan.
 4. Çek halkına özgü olan.
 5. Herhangi bir kredi kurumunda hesabı bulunan bir kimsenin, satın aldığı hizmet veya ürün karşılığında para yerine verdiği ve karşılığı banka tarafından ödenen değerli kâğıt.
 6. Hkr. “git buradan!” anlamında kullanılan bir söz: “Ben şimdi boya mı düşünüyorum? Çek arabanı şuradan diyecektim, diyemedim.” -O. V. Kanık.

çek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çizgili çek: Üzerine paralel iki çizgi çekilmiş olan, çizgiler arasında bir banka adı yazılmışsa yalnız bu bankaca, yazılmamışsa herhangi bir banka tarafından ödenen çek. Devamını Oku

 • ek kart: Banka müşterisinin kendi hesabından kart aracılığıyla harcama yetkisi verdiği ve kendisiyle birlikte müşterek ve müteselsil borçlu olan kişinin kullandığı kart. Devamını Oku

 • onaylı çek: Karşılığı bulunan ve banka tarafından istenildiği anda ödenebilecek olan çek. Devamını Oku

 • ek: Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave. Devamını Oku

 • addan ad türeten ek: Adlara ve ad soylu kök ve gövdelere gelerek anlamca eskisinden farklı yeni bir anlam oluşturacak biçimde kelime türeten ek: al/al+lı, baş/baş+lık, güzel/güzel+lik, badem/badem+cik boğazın iki yanındaki minik organ, insan/insan+cıl, ak/ak+çıl, yol/yol+daş, boyun/boyun+duruk, kök/kök+en, şimdi/şimdi+cek vb. bk. yapım eki. Devamını Oku

 • eşek: Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan (Equus asinus). Kaba, yeteneksiz, inatçı kimse. Devamını Oku

 • canlı ek: Dilde örnekleri çok olan, kullanılıştan düşmemiş ve köke kattığı anlam kolayca anlaşılan ek, yaşayan ek: akıl+cı, sanat+çı, süt+çü; yaş+a-, baş+la-, ağaç+lık; insan+ca; bil-gi, bur-gu; giy-in-, gir-iş-, döğ-üş-, koş-uş-, koş-tur- vb. Karşıtı ölü ek’tir. bk. ve krş. işlek ek. Devamını Oku

 • çiçek dili: Çiçeklerin tek başlarına veya demet hâlinde ele alınarak, belli bir hareketi, belli bir oluş veya kılışı saymaca bir değer ve anlam verme yoluyla anlatmak veya haberleşmek için kullanıldığı itibarî dil. Söz gelişi «beyaz kır papatyası»nın «kalp açıklığını», «beyaz kamelya»nın «gururu», «beyaz leylak»ın «dostluğu» anlatması gibi. Devamını Oku

 • belgeli çek: Genellikle dış ticarette kullanılan üzerine kaydedilmiş belgelerin gösterilmesiyle ödenen bir çek türü. Devamını Oku

 • ek ders ücreti: Öğretmene, aylık karşılığı okutmak zorunda bulunduğu belli ders sayısına ek olarak okuttuğu dersler için saat başına ödenen para. bk. ders ücreti. Devamını Oku

 • fişek: Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlara, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane Örnek: Ben fişeklerin barutunu, tapasını koyayım, beybaba saçmasını… A. Gündüz Donanma ve şenliklerde kullanılan çeşitli yanıcı veya patlayıcı maddeler. Devamını Oku

 • gerçekçi: Gerçeği gören ve ona göre davranan veya gerçeğe uygun olarak yapılan, realist Örnek: Halkçı olduğu kadar gerçekçiydi Atatürk. S. Eyuboğlu Gerçekçilik yanlısı olan, realist Devamını Oku

 • ek bilezikli ek: Ek bileziği ile yapılan bağlantı. Devamını Oku

 • ek tekerli ek: Ek teker ile yapılan, sökülebilir bağlantı. Devamını Oku

 • gevşek geçerli çıkarım: Sıkı geçerli olmamakla birlikte belli varlıksal öndayanakların gerçekleşmesi kaşuluyla geçerli olan tasımsal çıkarım. || Örn. SaP.*.SiP biçimindeki çıkarımlar gevşek geçerlidir; çünkü S terimi boş küme olarak yorumlandığında SaP doğru ama SiP yanlış olup; S boş olmayan bir küme ile yorumlandığında SaP doğru ise SiP de doğru olur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar