çekim ölçeği sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çekim ölçeği kelimesinin manası:

 1. Konuların görüntü çerçevesine oranla kapladıkları yerin değişmesinden oluşan çeşitli boydaki çekimler dizisi. (Konuların çerçeveye oranla az ya da çok yer kaplamaları, konu ile alıcı arasındaki uzaklığa ya da kullanılan merceğe göre değişir. Konunun çerçevede en büyükten en küçüğe doğru kapladığı yer bakımındançekim ölçeği şu çekimlerden oluşur: ayrıntı çekimi, baş çekimi, omuz çekimi, göğüs çekimi, bel çekimi, diz çekimi, boy çekimi, genel çekim, toplu çekim, uzak çekim).

çekim ölçeği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • uzak çekim: Bir yerin kule, tepe, uçak, vb. yüksek noktalardan ve çok uzaktan alınmış çekimi. Bk. genel çekim Devamını Oku

 • uzak çekim: Bir yerin kule, tepe, uçak, vb. yüksek noktalardan ve çok uzaktan alınmış çekimi. Bk. genel çekim Devamını Oku

 • yarı genel çekim: Toplu çekim ile genel çekim arasında yer alan çekim. Devamını Oku

 • çekim değişkenliği: Çekimi başka başka gövdelerle olan bir kelimenin çekim şekli. Lat : senec-s, sene-m gibi. Bu gibi kelimelere DEĞİŞEN ÇEKİMLİ (Hétéroclite) denir. Devamını Oku

 • toplumsal uzaklık ölçeği: Bireylerin çeşitli soycal ve toplumsal kümelere karşı tutumlarını ölçmek ya da çeşitli toplum kümeleri arasında izin verilen ilişkilerin yakınlık düzeyini saptamak üzere başvurulan ölçek. bkz. Bogardus ölçeği. Devamını Oku

 • toplumsal uzaklık ölçeği: Bireylerin çeşitli soycal ve toplumsal kümelere karşı tutumlarını ölçmek ya da çeşitli toplum kümeleri arasında izin verilen ilişkilerin yakınlık düzeyini saptamak üzere başvurulan ölçek. bkz. Bogardus ölçeği. Devamını Oku

 • sınarlı değerleme ölçeği: Ölçüm konusu olan tutum, kanı ya da görüşün değişik konumlarını ya da dizillerini dile getiren çeşitli sözcük ve anlatımlar arasından seçmeler yapılmasını ya da uygun olanının belirtilmesini öngören değerleme ölçeği. Devamını Oku

 • çekimölçüm: Yerçekim alanının şiddetini inceleyen fizik dalı, yerçekimölçüm, gravimetri. Devamını Oku

 • bogardus ölçeği: Çeşitli soy ya da toplum kümelerinin toplumsal benimsenme düzeylerini saptamak amacıyla geliştirilmiş olan ve en yakın bir ilişkiyi benimseme eğiliminden en uzak bir ilişkiden bile kaçınma eğilimine doğru dizgeli bir düzen içinde sıralanmış sınarlardan oluşan yarsıralayıcı ölçek. bkz. ölçekleme, toplumsal uzaklık ölçeği, toplumsal itim ölçeri. Devamını Oku

 • eşitsiz heceli çekim: Türlü hallerinde hece sayısı eşit kalmıyan isim çekimi. Devamını Oku

 • thurstone eşit görünen aralık ölçeği: Bir ölçüm boyutuna ilişkin olarak ölçek konumu daha önce yargıcıların değerlendirmeleriyle saptanmış, konumsal değer birimleri arasındaki uzaklıkları eşit sayılmış sınarlardan oluşan, yanıtlayıcılardan bu sınarlar arasında görüşlerine en uygun düşenleri belirtmelerini isteyerek tutumları ölçen ölçek. bkz. eşit görünen aralık ölçeği- Devamını Oku

 • kötü çekim: Günlük çekimler arasından asıl filmde kullanılmaya yeterli görülmeyen başarısız çekim. Devamını Oku

 • ters açılı çekim: Bk. karşı açı çekimi Devamını Oku

 • çekim: Çekme işi. Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, isimlerin de isim hâllerine göre uğradıkları değişiklikler, tasrif. Devamını Oku

 • merrill palmer ölçeği: 2-5,5 yaş arasındaki çocukların anhksal gelişimini değerlendirmekte kullanılan yapım ve sözlü sorunlardan oluşmuş 38 sorulu bir ölçek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar