çekirdek zarı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çekirdek zarı kelimesinin manası:

 1. Çekirdeğin etrafında bulunan ve çekirdek kılıfını oluşturan iki zarın her biri. Nükleus zarı.
 2. Çekirdekte bulunan oluşumları sitoplazmadan ayıran ve iç içe yerleşen belirgin zar, nükleus zarı, nükleolema. Zarın içte olanı gerçek anlamda çekirdek zarını oluşturur. Dıştaki zarın dış yüzeyinde ribozomlar bulunur ve granüllü endoplazma retikulumuyla ilişkilidir.
 3. Çekirdeğin etrafında bulunan ve çekirdek kılıfını oluşturan iki zardan her biri, nükleus zarı.

çekirdek zarı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çekirdek kılıfı: Çekirdeği çevreleyen, biri sitoplâzmaya diğeri nükleoplâzmaya bakan, yer yer porlarla delinmiş, sitoplâzmaya bakan yüzeyinde ribozomlar bulunan, çift zardan oluşmuş yapı. Çekirdeği çevreleyen sitoplazma ve çekirdek öz suyuna bakan çift zardan Devamını Oku

 • çekirdek kılıfı: Çekirdeği çevreleyen, biri sitoplâzmaya diğeri nükleoplâzmaya bakan, yer yer porlarla delinmiş, sitoplâzmaya bakan yüzeyinde ribozomlar bulunan, çift zardan oluşmuş yapı. Çekirdeği çevreleyen sitoplazma ve çekirdek öz suyuna bakan çift zardan Devamını Oku

 • çekirdek: Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum. Yenmek için satılan kabak veya ayçiçeği tohumu Örnek: Şimdi bir sinemada kabak çekirdeği yiyorlar. S. F. Abasıyanık Ağaçlarda soyulmayan Devamını Oku

 • büyük çekirdek: Birçok bir hücrelilerde bulunan ve beslenme ile ilgili olan iri çekirdek. Makronükleus. Devamını Oku

 • çekirdek parçalanması: Hücre çekirdeğindeki kromatin granüllerinin hücre sitoplazmasına dağılarak çekirdeğin parçalara ayrılması, karyoreksis. Devamını Oku

 • radyoaktif çekirdek: Bk. ışetkin çekirdek Dışarı verecekleri fazla enerjileri olduğu için kararsız olan atom çekirdeği. Radyonükleid, kararsız atom çekirdeği. Devamını Oku

 • vejetatif çekirdek: Silyatlarda bulunan iki çekirdekten büyük olanı. Ökaryot soma hücrelerinin çekirdeğinin görevini yapar. Polen tüpü çekirdeği. Devamını Oku

 • çekirdekçik: Ökaryotik hücrelerin çekirdeği içinde, rRNA sentezi yapan ve ribozom alt birimlerinin birleşmesini sağlayan, ışığı çok kıran, esas itibariyle ribonukleoproteinlerden oluşan, interfaz çekirdeğinde bir ya da birkaç tane görülebilen yapı. Nükleolus. Devamını Oku

 • çekirdekçik yapıcı bölgeler: Akrosentrik kromozomların satellit ve kısa kolları arasında kalan, rRNA genlerinin yer aldığı tekrar bölgeleri, AgNOR, argirofil çekirdekçik yapıcı bölgeler. Çekirdekçikte kükürtlü proteinlerle birlikte gümüşle boyanabilen bölgelerdir. Tümör hücrelerinin çoğalma kapasitesine ve tümörün kötücül oluşuna bağlı olarak sayıları artar. Devamını Oku

 • kas zarı: (Yun. sarx: et; lemma: deri) Kas telciklerinin etrafını çeviren plâzma zarı. Sarkolemma. Uyarının kasılabilir elementlere iletilmesini sağlayan, kas lifinin etrafını saran zar, sarkolemma, sarkolem. Devamını Oku

 • çekirdekçilik: Çekirdek satma işi. Devamını Oku

 • çözen çekirdek: Bk. rezolvent çekirdek. Devamını Oku

 • çekirdek pleomorfizmi: Çekirdek eşitsizliği. Devamını Oku

 • çekirdek fizyonu: Bk. çekirdek bölünmesi Devamını Oku

 • çekirdekçi: Çekirdek satan kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar