çekirdekçik organizatörü nor sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çekirdekçik organizatörü nor kelimesinin manası:

 1. Kromozomun bolca rRNA genlerine sahip, çekirdekçikle birleşen bölgesi. Nükleolus organizatörü.

çekirdekçik organizatörü nor ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çekirdekçik: Ökaryotik hücrelerin çekirdeği içinde, rRNA sentezi yapan ve ribozom alt birimlerinin birleşmesini sağlayan, ışığı çok kıran, esas itibariyle ribonukleoproteinlerden oluşan, interfaz çekirdeğinde bir ya da birkaç tane görülebilen yapı. Nükleolus. Devamını Oku

 • nükleolus organizatörü: Bk. çekirdekçik organizatörü Devamını Oku

 • çekirdekçik yapıcı bölgeler: Akrosentrik kromozomların satellit ve kısa kolları arasında kalan, rRNA genlerinin yer aldığı tekrar bölgeleri, AgNOR, argirofil çekirdekçik yapıcı bölgeler. Çekirdekçikte kükürtlü proteinlerle birlikte gümüşle boyanabilen bölgelerdir. Tümör hücrelerinin çoğalma kapasitesine ve tümörün kötücül oluşuna bağlı olarak sayıları artar. Devamını Oku

 • nor: Bk. nükleolus organizatörü Ön ek; 1. Özellikle terpenlerde karşılaşılan halkalı sistemlere bağlı metil gruplarının hidrojenle yer değiştirmiş hali. 2. Büyük terpen ve steroid bileşiklerinde karşılaşılan halka ve zincir yapıdan bir Devamını Oku

 • çekirdekçik benzeri yapı: (Yun. nema:, iplik; soma: vücut) Böcek ovaryum hücrelerinin sitoplâzmasında görülen, RNA pozitif, çekirdekçiğe benzer yapı. Nematozom. Devamını Oku

 • organizatör: Düzenleyici. Bk. düzenlemeci Düzenleyici Devamını Oku

 • hidrür: Bir element veya birleşikle hidrojen birleşimi. Sodyum hidrür (NaH)’de olduğu gibi, hidrojenin, elektropozitif bir metalle verdiği H- anyonu içeren bileşiği. Devamını Oku

 • iyodür: İyodun bir element veya bir birleşikle verdiği birleşim. Hidroiyodik asitten (HI) oluştuğu düşünülebilen, 1 yükseltgenme basamağında iyot içeren KI veya NaI gibi bir bileşik. Devamını Oku

 • öykromatin: (Yun. eu = iyi, Yun. khroma = renk,) Kromozomun faal genleri kapsadığı düşünülen bölgesi. Çekirdek dinlenme halinde iken az boya tutar. Bölünen çekirdekte, bölünme ilerledikçe boyanma özelliği artar, bölünmenin sonuna doğru tekrar azalır. Devamını Oku

 • çekirdek zarı: Çekirdeğin etrafında bulunan ve çekirdek kılıfını oluşturan iki zarın her biri. Nükleus zarı. Çekirdekte bulunan oluşumları sitoplazmadan ayıran ve iç içe yerleşen belirgin zar, nükleus zarı, nükleolema. Zarın içte olanı Devamını Oku

 • çekirdekçilik: Çekirdek satma işi. Devamını Oku

 • çözen çekirdek: Bk. rezolvent çekirdek. Devamını Oku

 • çekirdek pleomorfizmi: Çekirdek eşitsizliği. Devamını Oku

 • çekirdek fizyonu: Bk. çekirdek bölünmesi Devamını Oku

 • çekirdekçi: Çekirdek satan kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar