çekirdekçik yapıcı bölgeler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çekirdekçik yapıcı bölgeler kelimesinin manası:

 1. Akrosentrik kromozomların satellit ve kısa kolları arasında kalan, rRNA genlerinin yer aldığı tekrar bölgeleri, AgNOR, argirofil çekirdekçik yapıcı bölgeler. Çekirdekçikte kükürtlü proteinlerle birlikte gümüşle boyanabilen bölgelerdir. Tümör hücrelerinin çoğalma kapasitesine ve tümörün kötücül oluşuna bağlı olarak sayıları artar.

çekirdekçik yapıcı bölgeler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çekirdekçik benzeri yapı: (Yun. nema:, iplik; soma: vücut) Böcek ovaryum hücrelerinin sitoplâzmasında görülen, RNA pozitif, çekirdekçiğe benzer yapı. Nematozom. Devamını Oku

 • hassas bölgeler: T. Sivil savunmada düşmanın hedef tutacağı bölgeler. Her hassas bölgenin ehemmiyeti aynı değildir. Hava savunması bakımından eldeki imkanlar ve hassas bölgeler arasında öncelik tesbitine ihtiyaç vardır. Hassas bölgeler, sırasıyla:1) Atomik vurucu üslerin bulunduğu bölgeler.2) Yüzeyden yüzeye füze üsleri.3) Darbe karargahları.4) Özel cephane depoları.5) Uçaksavar birlikleri.6) Radar mevzileri’dir. Devamını Oku

 • çekirdekçik organizatörü nor: Kromozomun bolca rRNA genlerine sahip, çekirdekçikle birleşen bölgesi. Nükleolus organizatörü. Devamını Oku

 • çekirdekçik: Ökaryotik hücrelerin çekirdeği içinde, rRNA sentezi yapan ve ribozom alt birimlerinin birleşmesini sağlayan, ışığı çok kıran, esas itibariyle ribonukleoproteinlerden oluşan, interfaz çekirdeğinde bir ya da birkaç tane görülebilen yapı. Nükleolus. Devamını Oku

 • merkezleri bir bölgeler teorisi: Bk. özekteş bölgeler kuramı Devamını Oku

 • merkezleri bir bölgeler teorisi: Bk. özekteş bölgeler kuramı Devamını Oku

 • büyük çekirdek: Birçok bir hücrelilerde bulunan ve beslenme ile ilgili olan iri çekirdek. Makronükleus. Devamını Oku

 • ribozomal rna rrna: Ribozomlarda bulunan ve ribozomların esas yapısını oluşturan, ökaryotlarda çekirdekçikte sentezlenen RNA tipi. Ökaryot ribozomlarda rRNA 28 S, 18 S, 5.8 S ve 5 S, prokaryotlarda ise 23 S, 16 S ve 5 S çökme kat sayısına sahiptir. Devamını Oku

 • çekirdek eşitsizliği: Hücre çekirdekleri arasında büyüklük ve biçim bakımından farklılıkların bulunması, anizonükleozis, çekirdek pleomorfizmi. Devamını Oku

 • yalancı çekirdekçik: Bk. karyozom Devamını Oku

 • ribozomal RNA: Proteinlerle birlikte ribozomları oluşturan, yapısal bir rol oynayan ve mRNA ve tRNA’ların ribozoma bağlanmasında da önemli bir rolü olan, en çok bulunan RNA şekli, rRNA. Devamını Oku

 • littoral bölgeler: Bk. kıyı bölgeleri. Devamını Oku

 • çekirdek zarı: Çekirdeğin etrafında bulunan ve çekirdek kılıfını oluşturan iki zarın her biri. Nükleus zarı. Çekirdekte bulunan oluşumları sitoplazmadan ayıran ve iç içe yerleşen belirgin zar, nükleus zarı, nükleolema. Zarın içte olanı Devamını Oku

 • kromozom tipleri: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Kromozomların üzerindeki sentromerlerin yerine göre gruplandmlması. Sentromerin kromozomun tam ortasında bulunmasıyla kromozomu iki eşit kola ayırdığı V şeklindeki metasentrik kromozomlar, kolların eşit olmadığı L şeklindeki submetasentrik kromozomlar, sentromerin uca yakın bulunduğu İ şeklindeki akrosentrik kromozomlar, sentromerin en uçta yer aldığı I şeklindeki telosentrik kromozomlar olarak graplandırılırlar. Devamını Oku

 • arjentafin: Gümüş tuzlarıyla kolaylıkla boyanabilen, argirofil. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar