çekiş sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çekiş kelimesinin manası:

 1. Çekme işi veya biçimi
  Örnek: Bir düğümü bir çekişte açmak imkânını temin eden kesik ip ucunu bulunca durdular. P. Safa
 2. Bir motorun çekme gücü.
 3. Ağız kavgası.

çekiş ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çekişmek: İki yönünden karşılıklı çekmek. Bir şeyi birbirine karşı çekmek. Devamını Oku

 • çekişli: Çekme gücünü ön veya arka tekerleklerden alan (araç). Devamını Oku

 • çıkma durumu eki: Kelime gruplarında ve cümlede fiilin gösterdiği oluş ve kılışın kendisinden uzaklaştığını göstermek veya sebep bildirmek için kullanılan ve daha başka görevler de yüklenmiş olan +DAn durum eki: evden geliyorum, bahçeden çıktı, pencereden baktı, dağdan indi vb. bk. çıkma durumu. Devamını Oku

 • şart eki: Tasarlama kiplerinden şart şeklini ifade eden -sA eki. Örnekler için bk. şart cümlesi ve şart kipi. Devamını Oku

 • teklik üçüncü şahıs eki: Çekimli fiilde, fiili karşılayan oluş ve kılışın teklik üçüncü şahıs (konuşan ve dinleyen dışındaki kişi veya nesne) tarafından gerçekleştirildiğini gösteren ek. || Zamir kökenli teklik 3. şah. eki: sıfır ek || İyelik kökenli teklik 3. şah. eki: Görülen geçmiş zaman kipinde: -I-/-U-; şart kipinde: sıfır ek; emir kipinde zamanla birlikte şahıs kavramını da bildiren Devamını Oku

 • çekiştirmek: Uçlarından tutarak ayrı yönlere doğru çekmek. Tekrar tekrar çekerek koparmak Örnek: Bir şeye canı sıkıldığı vakit elini ensesine atar, saçının örgülerini yakalayarak çekiştirip dururdu. R. N. Güntekin Bir kimsenin kötü taraflarını uzun uzadıya Devamını Oku

 • iyelik eki: İsim soylu kelimeye eklenerek kime veya neye ait olduğunu bildiren ek. Adları veya ad görevinde kullanılan sözcükleri kişi kavramına bağlayan ek: -im (ev-imi, -in (ev-in) , -i (ev-i) , -imiz Devamını Oku

 • yokluk eki: İsim soylu kelimelere gelerek herhangi bir nesne veya özelliğe sahip olmama anlamı katanek, -sız, -siz eki. Bir ismin önüne gelerek yok olma durumunu belirten yabancı kökenli ek. Devamını Oku

 • pekiştirme eki: Ad veya ad soyundan bir kelimeye gelerek anlamını güçlendiren ek veya ekleşmiş edat. Eski Türkçede birkaç türü bulunan bu ek, günümüzün yazı dillerinde ve lehçelerde daha çok kalıntılar hâlinde sürmektedir. Bu eklerin başlıcaları +Ok ve +k, +ÇA, +ÇAk, +kInyA > +kIyA, yme > +mA, +m’dir. ET. timinök (<timin+ök: hemencecik), neçük (<neçe+ök: nasıl?), barça (<bar-ır+ça: bütün, Devamını Oku

 • durum eki: İsmin bir isimle veya fiille ilgisini kuran ek. Devamını Oku

 • türetme eki: İsim veya fiil köklerine getirilerek yeni söz varlıkları yapan ek. Devamını Oku

 • çekim eki: (Derleme. tasrif eski, işletme eki) Eylem ya daad kök veya gövdelerine kişi kavramı vermek üzere getirilen ek (bk. ad çekimi ve eylem çekimi) :1. K.T geldim (gel-di-m) 2. K.T. geldin (gel-di-n) 3. K.T. geldi (gel-di) 1. K.Ç. geldik (gel-di-k) 2. K.Ç. geldiniz (gel-di-n-iz) 3. K.Ç. geldiler (gel-di-ler) Devamını Oku

 • yapım eki: (Derleme.. şekil eki, morfem, yapı eki, tekil eki) Sözcük kök veya gövdesine getirilerek sözcüğün yeni bir kavram kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük) , -ci (ev-ci) , -li (ev-li) ; -ine (sev-inç) , -gi (sev-gi) ; -daş (vatan-daş) , -dır- (sev-dir-) , -in-(sev-in-) , -leyin (gece-leyin) vb. Devamını Oku

 • ilgi eki: Bağlantı kavramı veren -ki eki, aidiyet eki. Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram ad veya ad görevli sözcüğe -ki ekinin bağlanmasıyle sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve Devamını Oku

 • eylem çekim eki: (Derleme.. fiil çekim ekleri, işletme eki, tasrif ekleri) Eylem, ya da ad kök veya gövdelerinde zaman kavramıyle birlikte kişi kavramı bildirmek üzere kullanılan ek: I. K. T. -di-m (gel-di-m) ; -im (çalışkan-ım) 1. K. T. -di-n (gel-di-n) ; -sın (çalışkan-sın) 3. K. T. -di (gel-di) ; -dır (çalışkan, çalışkan-dır) 1. K. Ç. -di-k (gel-di-k) ; Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar