çelişmezlik ilkesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çelişmezlik ilkesi kelimesinin manası:

 1. Çelişik önermeleri özünde bulundurmayan ve yasaklayan kuram.
 2. (Varlıkbilimde) "Aynı şeyin aynı bağlantılar içinde aynı durumda olması ve olmaması olanaklı değildir." (Aristoteles) Formülü: "S aynı zamanda P ve P olmayan olamaz." Başka türlü söylendiğinde: "S P dir." ve "S P olmayandır." önermelerinin ikisi birden doğru olamaz.
 3. (Mantıkta) Birbiriyle -> çelişik iki yargının ikisinin birden aynı zamanda doğru olamayacağı, biri doğru ise ötekinin zorunlu olarak yanlış olacağı ilkesi.
 4. (…) biçimindeki önermelerin geçerliliğini dile getiren mantık ilkesi.

çelişmezlik ilkesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çelişiklik ilkesi: İki çelişik önermenin hem doğru hem yanlış olamayacağı ilkesi. İki -> çelişik önermenin aynı zamanda doğru olamadığı gibi, aynı zamanda yanlış da olamayacağı ilkesi. Devamını Oku

 • çelişmezlik önermesi: “bir şey aynı zamanda hem var hem yok olamaz. hiçbir şeye aynı zamanda hem evet hem hayır diyemeyiz.” biçimindeki önerme. Devamını Oku

 • üçüncünün olmazlığı: Birinin yalanladığı, ötekinin doğruladığı iki önermeden birinin doğru olması gerektiğini, üçüncü bir ihtimalin söz konusu olmayacağını anlatan yasa. (…) biçimindeki önermelerin geçerliliğini dile getiren mantık ilkesi. Devamını Oku

 • çelişmezlik: İçinde çelişme yaratmayan kuram. Devamını Oku

 • yeter neden ilkesi: Leibniz’in, düşünmenin ana ilkesi olarak çelişmezlik ilkesinin yanına koyduğu ilke. En genel biçimi: Her şeyin yeter bir nedeni vardır. Mantık ilkesi olarak: Her yargının, doğru olması için, yeter bir nedene gereksinmesi vardır. Devamını Oku

 • düşünme yasaları: Doğru olması gereken bir düşünmenin belli şartlar altında nasıl gerçekleştiğini gösteren kurallar. I. (Ruhbilimde) Ruhsal bir olay olarak düşünme eyleminin kendilerine göre oluştuğu kurallar. Doğru olması gereken bir düşünmenin belli Devamını Oku

 • özdeşlik ilkesi: (Varlıkbilimde) “Her nesne kendi kendisiyle özdeştir.” biçiminde dile getirilen ilke. (Mantıkta) Mantığın dört büyük temel önermesinden biri: Her kavram kendi kendisiyle özdeştir; formülü: A = A; bir önermenin doğruluk değeri Devamını Oku

 • süreler mantığı: Temel mantığa süresel yöneticileri katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi.|| Om olmuş, Oc olacak, Hom hep olmuş, Hoc hepolacak yöneticileri olduğunda, başlıca süresel mantık kuralları şöyledir: (…) biçimindeki önermelerin geçerliliğini dile getiren kurallar. Devamını Oku

 • süreler mantığı: Temel mantığa süresel yöneticileri katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi.|| Om olmuş, Oc olacak, Hom hep olmuş, Hoc hepolacak yöneticileri olduğunda, başlıca süresel mantık kuralları şöyledir: (…) biçimindeki önermelerin geçerliliğini dile getiren kurallar. Devamını Oku

 • çelişik: Çelişmeli. Aralarında çelişme bulunan (önermeler, yargılar, kavramlar, terimler). Buna göre: 1- Biri ötekinin değillenmesi olan terimler. (Ör. ak ve ak olmayan.) 2- Aynı özne ve aynı yüklemi olan, ancak nitelik Devamını Oku

 • önerme: Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye. Devamını Oku

 • pauli dışarlama ilkesi: Eksicik gibi 1/2 dönülü taneciklerin dönüleri bir yönde ise, aynı zamanda aynı yerde bulunamamaları ilkesi. Devamını Oku

 • ayrılma ilkesi: Mendel’in birinci kanunu olup, bir genin alellerinin ayrılıp farklı gametlere geçerek gelecek döle geçmesi ilkesi. Segregasyon ilkesi. Devamını Oku

 • gause ilkesi: İki farklı türün ekolojik nişi sürekli olarak işgal edemeyip bir tanesinin elenmesi ilkesi. Devamını Oku

 • ödenekliklerde genellik ilkesi: Kamu ekonomisinin gelecek akçalı yıl içinde gerçekleşebilecek tüm giderler ile elde olunacağı oranlanan tüm gelirleinin ayrı ayrı ödeneklikte yer alması ilkesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar