çerçeve çizgisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çerçeve çizgisi kelimesinin manası:

 1. Bir filmin pozitif eşleminde art arda bulunan iki resmi birbirinden ayıran yatay, siyah çizgi.

çerçeve çizgisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çerçeve çizgisi eki: Yapıştırmanın, çerçeve çizgisinde yapılarak, ek yerinin tam çerçeve çizgisi üzerine getirilmesi durumu. Devamını Oku

 • çerçeve çizgisi yapıştırma aygıtı: Yapıştırmanın tam çerçeve çizgisi üzerinde gerçekleştirilmesini sağlayan yapıştırma aygıtı. Devamını Oku

 • ufuk çizgisi: Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi. Devamını Oku

 • çevren çizgisi: (Resim) Gözümüzün düzeyinde çevrenin meydana getirdiği yatay çizgi. Devamını Oku

 • çerçeve: Resim, yazı, ayna vb.ni süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık Örnek: Duvarda bir çerçeve asılıdır ki çarpıktır, düzeltemezsiniz. R. H. Karay Kapı, pencere ile bunların cam veya tablalarının yerleştirilmiş olduğu kenarlık Örnek: Pencerenin geniş çerçevesi yıldız salkımlarıyla dolu. Y. Z. Ortaç Bir konunun, bir düşünce alanının sınırları veya bu sınırlar içindeki alan Devamını Oku

 • düzdizim çizgisi: Bir sokaktaki yapıların, birbirine bakarak içerde ve dışarda yerleşmelerini önlemek, sokağa koşut ve sokaktan eşit uzaklıkta yer almalarını sağlamak üzere, önyüz çizgilerinin çakışması ya da koşut gitmesi istenen varsayımsal çizgi. Devamını Oku

 • mafya çizgisi: Takım elbisenin kumaşında bulunan, ince, dikey çizgi. Devamını Oku

 • çıkış çizgisi: Yarışa başlangıç olarak belirlenen beyaz çizgi. Yarışa başlanacak yeri gösteren 5 cm. kalınlığındaki ak çizgi. Devamını Oku

 • yan çizgisi: Bir yerin yan tarafına çizilen çizgi. Alanı uzunluğuna boydan boya sınırlayan çizgi. Devamını Oku

 • varış çizgisi: Bir yarışın son noktasını belirleyen çizgi. Yürüyüşçü ile koşucuların varış sıralarını, derecelerini saptamak için koşu yoluna enine çizilmiş, koşulan uzaklığın bitimini gösteren ak çizgi. Devamını Oku

 • santra çizgisi: Futbolda santra yuvarlağını ortadan ikiye bölen, üzerinde santra noktası bulunan çizgi. Devamını Oku

 • çerçeve çatkı: Ağaç eşyadaki biçim değişimini azaltmak, bazen de ucuz eşya yapmak için başvurulan yapım yöntemi. Devamını Oku

 • anaçerçeve: Bir işlem ya da süreci ana çizgileriyle kısaca tasarlayan özet tasarım. Devamını Oku

 • yanmaz çerçeve: Yanmaz maddeden, asbestten yapılmış, kenar ışıtaçlarının sıcaklığını geçirmeyen çerçeve. Devamını Oku

 • çerçeve dışı: Bir alıcı merceğinin görüş alanı dışında kalan, dolayısıyla görüntü çerçevesine girmeyen herhangi bir nesne ya da varlığın durumu. Çerçeve içi’nin karşıtı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar