çeşni tutmak sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çeşni tutmak kelimesinin manası:

 1. Ekmekçilikte una karıştırılacak suyun oranını belirtmek.

çeşni tutmak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • beklenen getiri oranı: Girişimcinin yatırımdan belli bir dönem sonra elde edeceğini umduğu getiri oranı. Piyasa faiz oranı ile yatırım yapılacak menkul değerin risk oranı karşılaştırması sonucu varılan kârlılık öngörüsü. Devamını Oku

 • imleme: İmlemek işi, ima. Basılacak ya da çoğaltılacak bölümlerin nereden başlayıp nerede sona ereceğini belirtmek üzere, buna temel olan filmin arasına kâğıt iliştirme ya da deliklerine iplik bağlama. Devamını Oku

 • altını çizmek: Önemini belirtmek, dikkati çekmek; vurgulamak. Bk. alt çizgi Devamını Oku

 • drag: (ged, ging) sürüklemek, sürümek, çekmek Taramak, tesviye etmek (toprak) Devamını Oku

 • özgül ağırlık: Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı. Bir özdeğin verilen bir oylumdaki kütlesinin, aynı oylumlu 4°C’daki suyun kütlesine oranı. Devamını Oku

 • specify: Tayin etmek, kesinlikle belirtmek Listeye özel bir madde halinde koymak. Devamını Oku

 • nişanlamak: Bir çiftin evlenme işinin kararlaştığına belirti olarak parmaklarına yüzük takmak, yavuklamak Örnek: Ali Ağanın kızını yarı yalvarma, yarı yıldırma ile bana nişanlayıvermişlerdi. S. F. Abasıyanık Bir hedefi vurmak için silah, taş vb.ne belli bir doğrultu vermek. Devamını Oku

 • sualtı flaşı: Suyun altında film çekmek için gerekli ışığı veren aygıt. Devamını Oku

 • point to: Göstermek, işaret etmek, dikkat çekmek, özellikle belirtmek Devamını Oku

 • su altı flaşı: Suyun altında film çekmek için gerekli ışığı veren cihaz. Devamını Oku

 • mısır ekmeği: Mısır unu, tuz ve suyun karışımı yoluyla yapılan hamurun bir kap içinde pişirilmesiyle hazırlanan ekmek türü. Devamını Oku

 • draw 2: (drew, –n) çekmek: He drew the tray of food closer to his plate. Yemek tepsisini tabağŸına doğŸru çekti. sürüklemek. (su) çekmek. (silah) çekmek. (perdeyi) çekmek, kapamak. (dikkat/ilgi) çekmek. çizmek, resmetmek: draw a picture resim çizmek. draw a graph grafik çizmek. (hava, sıvıb.´ni) içine çekmek, emmek. (faiz) getirmek. 10. (para) çekmek. 11. (yay, ipb.´ni) germek. 12. Devamını Oku

 • specified: [specify] belirtmek, belirlemek, ayrıntıları ile belirtmek, açıkça belirtmek, maddeler halinde sıralamak, spesifize etmek Açıkça belirtilmişŸ, belirlenmişŸ, açıklanmışŸ; maddeleşŸtirilmişŸ; işŸaretlenmişŸ, işŸaret konulmuşŸ; şŸart koşŸulmuşŸ, belirtilmişŸ Devamını Oku

 • specified: [specify] belirtmek, belirlemek, ayrıntıları ile belirtmek, açıkça belirtmek, maddeler halinde sıralamak, spesifize etmek Açıkça belirtilmişŸ, belirlenmişŸ, açıklanmışŸ; maddeleşŸtirilmişŸ; işŸaretlenmişŸ, işŸaret konulmuşŸ; şŸart koşŸulmuşŸ, belirtilmişŸ Devamını Oku

 • suck: Emmek, soğurmak, içine çekmek, çekmek, nefes çekmek, özümlemek, sağlamak, elde etmek, sızdırmak, emme sesi çıkarmak, su yerine hava çekmek (tulumba) Emmek, massetmek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar