çevrinmeli yazı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çevrinmeli yazı kelimesinin manası:

 1. Tanıtma yazılarının bir çeşidi. Bu çeşit yazılar, alıcı merceği önünden yanlamasına geçer.

çevrinmeli yazı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • cartwheel: El yardımı ile yanlamasına atılan takla. Yanlamasına taklalar atmak Devamını Oku

 • diyoptri: Optik sistemlerin yakınsaklık birimi. Bir merceğin güç birimi. (Herhangi bir merceğindiyoptriyle gücü, o merceğin metreyle belirtilen odak uzunluğunun karşıtıdır. Örneğin odak uzunluğu 0,10 m olan merceğin gücü, 1/f = 1/0,10 Devamını Oku

 • alan genişletici: Alıcıdaki merceğin odak uzunluğunu yarıya indirerek olağan bir merceği geniş açılı mercek durumuna sokan, böylelikle ilk merceğin alanını genişleten bir ek mercek çeşidi. Devamını Oku

 • yivli mercekli ışıldak: Adını merceğinden alan bu ışıldağın gücü 500 ile 2000 vat arasında değişir. Merceği yivli olduğundan hem sınırlı, yumuşak ışık verir, hem de ısıya dayanıklıdır. İçindeki ışıtaç merceğe çok yaklaşabildiğinden aydınlatma alanı elli dereceye kadar genişletilebilir. Devamını Oku

 • kararma camı: Bir ucu saydam olup öbür ucuna doğru gittikçe saydamsızlaşan, çalıştırılan bir alıcının merceği önünden yavaşça geçirildiğinde bir çeşit kararma sağlayan cam. Devamını Oku

 • catherine wheel: Çarkı felek El yardımı ile yanlamasına atılan takla. Devamını Oku

 • fakolitik uvea yangısı: Sağlam lens kapsülünden sızan yapısı bozulmuş göz merceği proteinine karşı gelişen hafif lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonuyla belirgin bir anteriör uvea yangısı. Devamını Oku

 • bağıntılı açıklık: Işık düzengecinin en büyük çapının, merceğin odak uzunluğuna bölünmesiyle elde edilen ve bir merceğin gerçek ışıklılığını belirten açıklık. Devamını Oku

 • optik eksen: Bk. ışık ekseni Bk. asal eksen Devamını Oku

 • negatif ek mercek: Asıl merceğin önüne takılarak bu merceğin odak uzunluğunu artıran, açısını darlaştıran, böylelikle konuların ufak görüntülerini sağlayan ek mercek çeşidi. Devamını Oku

 • pozitif ek mercek: Asıl merceğin önüne takılarak bu merceğin odak uzunluğunu kısaltan, açısını genişleten, böylelikle konuların çok büyük görüntülerini saptayabilen mercek çeşidi. Devamını Oku

 • f sayısı: Çeşitli ışık düzengeci açıklıklarında, bir merceğin bağıntılı açıklığını, başka bir deyişle, geçirdiği ışık niceliğini belirleyen sayı; merceğin odak uzunluğunun, ışık düzengeci açıklığına (çapına) bölünmesiyle elde edilir. (Örneğin, odak uzunluğu 135 mm, ışık düzengeci çapı 30 mm olan merceğinf sayısı 135:30==4,5’tir ve f 4,5, f:4,5, f/4,5, 1:4,5 gibi çeşitli biçimlerde yazılır). Devamını Oku

 • mercek tablası: Birden çok merceği olan alıcılarda bu mercekleri taşıyan ve çevrildiğinde alıcı penceresi önüne istenilen merceği getiren tekerlek biçiminde donanım. Devamını Oku

 • merceksi: Merceği andıran, merceğe benzeyen, mercek gibi. Devamını Oku

 • katarakt: Gözdeki billur cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen ve görmeyi engelleyen rahatsızlık, perde, akbasma, aksu. Perde inmesi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar