çeyrekliklerarası sapma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çeyrekliklerarası sapma kelimesinin manası:

 1. Bir dağılımın yayılmasını ölçen ve dizinin birinci dörtte birlik (ilkçeyreklik) gözlemiyle üçüncü dörtte birlik (sonçeyreklik) gözlemi arasındaki sapma ya da uzanıma eşit olan değer.

çeyrekliklerarası sapma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sapma: Serbest bir mıknatıslı iğnenin denge konumundayken gösterdiği doğrultudan geçen düşey düzlemle, bulunulan noktasının meridyen düzlemi arasındaki açı. Bir ışının saydam bir biçmeden geçtikten sonraki doğrultusu arasında oluşan açı. Devamını Oku

 • dörttebirlik sapma: Alt ve üst dörttebirlikler arasındaki çıkarıma dayalı bir yayılma ölçüsü.dörttebirlik sapma, (…) ile verilir, anlamdaş yarı-dörttebirlikler genişliği. Devamını Oku

 • biriken sapma: Bölümlendirilmiş dağılımlarda, görgül ve kuramsal dağılım işlevleri arasındaki çıkarım. Devamını Oku

 • açısal sapma: Belli bir açı düzeyinde gerçekleşen sapma. Devamını Oku

 • ilkçeyreklik: Bir dizi ya da dağılımda gözlemlerin ilk dörtte birinin altında kaldığı birinci çeyreklik değer. bkz. sonçeyreklik. Devamını Oku

 • ortalama üstikisel sapma: Bir gözlemler kümesinin, herhangi bir başlangıç noktası çevresindeki ikinci baklemi. Eğer başlangıç noktası yalın ortalama ise,ortalama üstikisel sapma, değişke adını alır. anlamdaş ortalama üstikisel yanılgı. Devamını Oku

 • değişki: Bir dağılımın yayılmasını ölçmek üzere başvurulan ve gözlemlerin ortalamadan olan karelenmiş sapmalarının gözlem sayısına bölünmesiyle elde edilen değer. bkz. birliktedeğişki, çeyrekliklerarası sapma, ölçünlü sapma, uzanım. Devamını Oku

 • açıklanmamış sapma: İki değişkene ilişkin gözlemlerin birlikte dağılımını veren bir serpilmede gözlem noktalarının en uygun doğru ya da eğri üzerindeki kuramsal karşılıklarına göre yaptıkları sapmaların toplamı ya da bağımlı değişkende bağımsız değişkene bağlanamayacak olan değişkenlik, bkz. bağıntı çözümlemesi, en uygun çizgi. Devamını Oku

 • sonçeyreklik: Bir dizi ya da dağılımda gözlemlerin son dörtte birinin üstünde kaldığı çeyreklik değer. bkz. ilkçeyreklik. Devamını Oku

 • sapma dalgası: Sıcaklık, yoğunluk, magnetik alan ve yabancı madde varlığı nedeniyle, plazma içinde oluşan dalga. Devamını Oku

 • açıklanmış sapma: İki değişkene ilişkin gözlemlerin birlikte dağılımını veren bir serpilmede gözlem noktalarının en uygun doğru ya da eğri üzerindeki kuramsal karşılıklarının ortalamadan gösterdikleri sapmaların toplamı ya da bağımlı değişkende bağımsız değişkene bağlanabilecek değişkenlik, bkz. bağıntı çözümlemesi, en uygun çizgi. Devamını Oku

 • açıklanmış sapma: İki değişkene ilişkin gözlemlerin birlikte dağılımını veren bir serpilmede gözlem noktalarının en uygun doğru ya da eğri üzerindeki kuramsal karşılıklarının ortalamadan gösterdikleri sapmaların toplamı ya da bağımlı değişkende bağımsız değişkene bağlanabilecek değişkenlik, bkz. bağıntı çözümlemesi, en uygun çizgi. Devamını Oku

 • ortalama sapma: Bir değerler dizisinin ortalama değere göre yaptığı sapmaların (ayrılıkların) salt değerinin aritmetik ortalaması; Ay. bk. ortalama yanılgı. Devamını Oku

 • first quartile: Birinci dörtte birlik Devamını Oku

 • ölçünlü sapma: Bir dizi puanın, değişkenliğini ya da yayılışını gösteren ölçü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar