cezel sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte cezel kelimesinin manası:

 1. Yoğun ve kuru odun ağacı.

cezel ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • cordwood: İstif edilmiş odun. İstiflenmiş odun, odun yığını Devamını Oku

 • kuruşu kuruşuna: Hesap tam çıkartılarak, kuruş kuruş Örnek: Yaptığı masrafın hesabını kuruşu kuruşuna verdi. S. Eyuboğlu Devamını Oku

 • woodcutter: Baltacı, odun kesicisi, odun yarıcısı. Oduncu, gravür sanatçısı Devamını Oku

 • odun sobası: Sadece odun yakılmasına elverişli bir soba türü Örnek: Bir hademe, kocaman odun sobasının önüne çömelmiş, bekliyordu. T. Buğra Devamını Oku

 • köseği: Ateş karıştırmaya yarayan odun veya demir. Ucu yanık odun, eğsi. Devamını Oku

 • pyre: Ölüleri yakmaya mahsus odun yığını Yanacak şey yığını. Devamını Oku

 • pyre: Ölüleri yakmaya mahsus odun yığını Yanacak şey yığını. Devamını Oku

 • hack 1: Çentmek, yarmak, yontmak, kıymak. kuru kuru öksürmek. argo becermek. çentik. kuru öksürük. Devamını Oku

 • odunluk: Odun konulan yer Örnek: Aşağıda mutfak, yanında bir bulaşıkhane ile bir uşak odası, bir odunluk, bir kömürlük. S. F. Abasıyanık Odun durumuna getirilip yakılmaya elverişli (ağaç). Kabalık, anlayışsızlık. Devamını Oku

 • ihtitab: (Hatab. dan) Odun toplamak, odun kesmek. Devamını Oku

 • wood: Tahta, kereste, ağaç Odun Orman, Devamını Oku

 • olgun odun: Ağaç gövdesinin öz odun ile dış odun arasında oluşan, ağaç işleri gereci olarak en üstün niteliği taşıyan bölümü. Ağaç gövdesinin özodun ile dışodun arasında oluşan ve ağaçişleri gereci olarak en Devamını Oku

 • chop wood: Odun yarmak, odun kırmak Devamını Oku

 • kaba yem: Birim hacmi içinde besin maddeleri yoğunluğu az, sindirilebilirliği düşük ve kuru maddesinde % 18’in üzerinde ham selüloz içeren, nişasta birimi genellikle 500 gramın altında bulunan kuru ot, kuru yonca, saman ve silaj gibi hacimli yem maddeleri. Devamını Oku

 • dumanlama: Dumanlamak işi. Tütsüleme. Odun ve Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar