chemosynthetic organisms sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte chemosynthetic organisms kelimesinin manası:

 1. Kemosentetik organizmalar

chemosynthetic organisms ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • chemosynthetic microorganisms: Kemosentetik mikroorganizmalar Devamını Oku

 • kemosentetik organizmalar: (Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Kemosentez yapan organizmalar; organik bileşiklerin biyosentezini yapan organizmalar. Devamını Oku

 • kemosentetik organizmalar: (Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Kemosentez yapan organizmalar; organik bileşiklerin biyosentezini yapan organizmalar. Devamını Oku

 • makrobiyota: (Yun. makros: büyük; bios: hayat) Bir ekosistem, habitat, özellikle topraktaki vb. birkaç santimetreden büyük organizmalar populasyonu. Bir ekosistem içerisindeki gözle görülebilecek büyüklükteki organizmalar toplulu–güiii–ng.: macrobiota Devamını Oku

 • makrobiyota: (Yun. makros: büyük; bios: hayat) Bir ekosistem, habitat, özellikle topraktaki vb. birkaç santimetreden büyük organizmalar populasyonu. Bir ekosistem içerisindeki gözle görülebilecek büyüklükteki organizmalar toplulu–güiii–ng.: macrobiota Devamını Oku

 • biotaxis: 1. canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü. Devamını Oku

 • biyolojik sınıflandırma: (Yun. bios: hayat; logos: bilim) Organizmaların akrabalık esasına dayandırılarak taksonlar içine yerleştirilmesi. Organizmaların akrabalık esaslarına göre sınıflandırılması. Devamını Oku

 • tüketici: Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı Örnek: Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır. Anayasa Bitiren, mahveden. Mal ve hizmetleri doğrudan doğruya kullanarak gereksinimlerini karşılayan iktisadi Devamını Oku

 • demografi: Nüfus bilimi. Bk. nüfusbilim Bk. Devamını Oku

 • fitoplankton: (Yun. phyton: bitki; plangktos: dolaşan) Sularda pasif olarak yer değiştiren bitkisel organizmalar (Diatome, Dinoflagellata, Phytoflagellata, Xanthophyceae gibi). Sularda yaşayan ve su hareketleriyle pasif olarak yer değiştiren bitkisel organizmalar. Devamını Oku

 • biyosönoz: (Yun. bios: hayat; koinos: ortak) Belli bir biyotopta yaşayan organizmalar komünitesi. Belli bir biyotopta yaşayan organizmalar komünitesi, biyosenoz. Devamını Oku

 • sınıflandırma: Bölümlendirme. Karşılaştırma esasına bağlı olarak tasnif yapma. Devamını Oku

 • kemotaksi: Kimyasal çekim (Yun. chemeia: değişme; taxis: ayarlama) Hücrelerin ya da serbest hareketli organizmaların kimyasal bir uyancıya karşı olumlu ya da olumsuz tepkimeleri. Pozitifkemotaksi, negatifkemotaksi gibi. Devamını Oku

 • gelişme: Olan biten şey. Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm. Devamını Oku

 • gal: Bitkilerde, böcek ya da mantar gibi organizmaların sebep olduğu anormal gelişen yapılar. Bitkilerde, böcek veya mantar gibi organizmaların neden olduğu anormal gelişen yapılar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar