chop wood sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte chop wood kelimesinin manası:

 1. Odun yarmak, odun kırmak

chop wood ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • chop: Ağız, çene Ani ısırma Ağzı Devamını Oku

 • wood: Tahta, kereste, ağaç Odun Orman, Devamını Oku

 • disrupt: Karışıklık içine itmek Engel olmak Devamını Oku

 • wood naphtha: Odun alkolü Devamını Oku

 • sap wood: Yalancı odun, ağaç kabuğunun altındaki tabaka Devamını Oku

 • cordwood: İstif edilmiş odun. İstiflenmiş odun, odun yığını Devamını Oku

 • skive: İnce tabakalar halinde yarmak İnce ince yarmak (kösele), yontmak, kaytarmak, traşŸlamak (taşŸ) Devamını Oku

 • wood alcohol: Odun alkolü, metanol, metil alkol Devamını Oku

 • split 1: (split, –ting) kırmak; yarmak; çatlatmak; kırılmak; yarılmak; çatlamak. into -e ayırmak; -e ayrılmak. bölmek. paylaşŸmak, üleşŸmek. dili sıvışŸmak, tüymek. ” Devamını Oku

 • bakar: (C.: Bukur-Bikar) Öküz. Dana. Sığır.(Bakr, yarmak demek olduğundan, bu hayvan dahi toprağı sürüp yarmak için kullanılması itibariyle bu isim verilmiştir. E.T.) Devamını Oku

 • knap: Tık tık vurmak Kırmak, yarmak, parça parça etmek Devamını Oku

 • crack: Çatlak, yarık Çatırtı, şaklama Hızlı Devamını Oku

 • fracture: Kırma, kırılma Kırık Kemik veya Devamını Oku

 • woodcutter: Baltacı, odun kesicisi, odun yarıcısı. Oduncu, gravür sanatçısı Devamını Oku

 • odun sobası: Sadece odun yakılmasına elverişli bir soba türü Örnek: Bir hademe, kocaman odun sobasının önüne çömelmiş, bekliyordu. T. Buğra Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar