chuck out sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte chuck out kelimesinin manası:

 1. Kovmak, atmak, yaka paça çıkarmak, çöpe atmak, kapı dışarı etmek

chuck out ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • out: Dışarı çıkarmak, çıkarmak, dışarı atmak, kovmak, nakavt etmek Dışarı!, defol!, çık dışarı! Devamını Oku

 • dismiss: Umursamamak, (önemsiz diye ) geçiştirmek, değersiz saymak (addetmek). İşten çıkarmak Devamını Oku

 • eject: Ani bir şekilde dışarı atmak, çıkarmak, fışkırtmak Defetmek, kovmak, azletmek Devamını Oku

 • dismissed: [dismiss] bırakmak, işten atmak, işten çıkarmak, görevden almak, işten kovmak, kovmak; açığa çıkarmak, azletmek, salıvermek, affetmek, ihraç etmek, savmak; reddetmek (dava) Ayrılmaya müsaade eden askerî emir (Askerî) Devamını Oku

 • dismissed: [dismiss] bırakmak, işten atmak, işten çıkarmak, görevden almak, işten kovmak, kovmak; açığa çıkarmak, azletmek, salıvermek, affetmek, ihraç etmek, savmak; reddetmek (dava) Ayrılmaya müsaade eden askerî emir (Askerî) Devamını Oku

 • expel: Sürmek, sürgün etmek, kovmak, dışarı atmak, çıkarmak (led, ling) kovmak, azletmek, defetmek, tardetmek, çıkarmak Devamını Oku

 • discard: Iskartaya çıkarmak, ayırmak, bir köşeye atmak, ıskartaya ayırmak, kurtulmak, terketmek, kağıt atmak, boş kağıt oynamak Atmak, Iskartaya çıkarmak, ihraç etmek, tardetmek, kovmak Devamını Oku

 • banish: Sürgün etmek Kovmak, uzaklaştırmak Kovmak, Devamını Oku

 • oust: Çıkarmak, defetmek, dışarı atmak, kovmak Çıkarmak, yerinden etmek, yerini almak (zorla), mahrum etmek Devamını Oku

 • expelled: Sürmek, sürgün etmek, kovmak, dışarı atmak, çıkarmak Kov:adj.kovulan Devamını Oku

 • discharge: Ateşlemek, ateş etmek; deşarj etmek, boşaltmak, boşalmak; görevden almak, işten atmak, tahliye etmek, işten kovmak, atmak, işten çıkarmak, terhis etmek; taburcu etmek; serbest bırakmak; muaf tutmak; ödemek, yerine getirmek; akmak; iltihap çıkmak Devamını Oku

 • boot: Çizme, potin İng Çizme giydirmek Devamını Oku

 • chuck: Sığırın boynu ile kürek kemiği arasmdaki kısım Takoz olarak kullanılan odun veya kalas Devamını Oku

 • fired: Yakmak, işten atmak, tutuşturmak, ısıtmak, ateşlemek, işten kovmak, kovmak, işten çıkarmak, alev almak, yanmak, ateş almak, çalışmak (motor vb.), soruvermek, soru yağmuruna tutmak İşŸTen kovulan Devamını Oku

 • eliminate: Çıkarmak, ihraç etmek, hariç tutmak, atmak, bertaraf etmek Elemek, çıkarmak, atmak, bertaraf etmek, elimine etmek, gidermek, yok etmek, elenmek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar