çift görme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çift görme kelimesinin manası:

 1. Nesneleri birden fazla görme, dislopi.

çift görme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çoklu: İçinde birden çok işlev barındıran. Çok yanaşık çizgilerden oluşan izge çizgisi. Devamını Oku

 • plurality: Adaylar arasında en fazla oy alma Birden fazla oluş Devamını Oku

 • polygamy: Poligami, aynı zamanda birden fazla karısı olma sistemi veya geleneği, çok karılılık, polygamist birden fazla karısı olan adam Poligami, çok eşlilik Devamını Oku

 • polygamy: Poligami, aynı zamanda birden fazla karısı olma sistemi veya geleneği, çok karılılık, polygamist birden fazla karısı olan adam Poligami, çok eşlilik Devamını Oku

 • çok çekirdekli: (Yun. polys: çok; energos: faal) Bir hücrede birden fazla çekirdek bulunması ya da aynı hücrede çekirdeklerin birbirine loplarla bağlanması durumu. Polienergit, polinükleer, loplu çekirdekli. Birden fazla çekirdeğe sahip, multinükleer. Devamını Oku

 • poligami: Çok eşlilik. (Yun. polys: çok; gamos: evlenme) Birden çok eşe sahip olma durumu. Devamını Oku

 • interclass: Sınıflar arası, sınıflar arasında; birden fazla sınıfı ilgilendiren, birden fazla sınıfın müdahil olduğŸu Devamını Oku

 • görme organı: Göz, görme sinirleri ve beynin, ışık uyartısını, öznel karşılığı görsel algı olan sinirsel uyarmalar bütününe çeviren parçacıklarının topuna birden verilen ad. Devamını Oku

 • muskulus multipennatus: Birden fazla musculus bipennatus’un oluşturduğu kas. Birden fazla m. bipennatus’un oluşturduğu kas.Dgr.: anat. musculus multipennatus Devamını Oku

 • koordine represyon: Bir metabolik yolun son ürünü hücre gereksiniminden fazla üretildiğinde bu son ürünün bu metabolik yolda görev alan birden fazla enzimin üretimini azaltması. Devamını Oku

 • üstün strateji dengesi: Oyun kuramında birden fazla seçeneğe sahip iki veya daha fazla oyuncudan her birinin tek bir üstün seçeneğe sahip olduğu tam strateji denge durumu. Devamını Oku

 • eşadlı: (Yun. homonymia = adı aynı olan) Adı bir olup türlü nesneleri belirten; birden çok anlamı olan (sözcük). Bugün bu terim yerine -> eşsesli terimi kullanılıyor. Devamını Oku

 • güvenilirlik: Güvenilir olma durumu. Herhangi bir aygıtın ya da bu aygıtı oluşturan bölümlerin gerektiği biçimde çalışma olasılığının derecesi. Devamını Oku

 • anöploidi: (Yun. a: ..sız; eu: iyi; aploos: bir kat) Anaöploit olma durumu; haploit sayının katlarından az ya da fazla sayıda kromozom taşıma. Hücrede kromozom sayısının diploit sayının bir veya birden fazla, Devamını Oku

 • işteş fiil: Bir isim birden çok özne tarafından karşılıklı, ortaklaşa yapıldığını belirten fiil, müşareket fiili. Bir oluş ve kılışın birden fazla kişi tarafından karşılıklı veya toplu olarak yapıldığını gösteren ve -ş-, -Iş- Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar