çiftyıldız çy sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çiftyıldız çy kelimesinin manası:

 1. Birbirinin çekim etkisinde bulunan ve böylece ortak kütle merkezi çevresinde dolanan yakın iki yıldız.

çiftyıldız çy ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çiftyıldız: Birbirinin çekim etkisinde bulunan ve böylece ortak kütle merkezi çevresinde dolanan yakın iki yıldız. Devamını Oku

 • gezegen: Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, planet. Bir yandan kendi ekseni üzerinde dönen, öte yandan da belli bir yörünge boyunca bağlı olduğu dizgenin özeği Devamını Oku

 • uydu: Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk. Türlü amaçlarla yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer çevresinde dolanan araç. Devamını Oku

 • kuyruklu yıldız: Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips veya bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gök cismi. Devamını Oku

 • halkalanma teoremi: Zamanla bozulmayan bir dizgede (kütle merkezi çevresinde dolanan iki cisim gibi) devrimsel ve gizil erkenin bir dönümlük ortalamasını veren ifade. Devamını Oku

 • portakal rengi deniz yıldızı: (Astropecten aurantiacus,: Derisidikenliler (Echinoderma) alt. filumunun deniz-yıldızları (Asteroidea) sınıfından (bk.) bir tür. Büyüklüğü 45 cm olabilir. Diskin çevresinde kollar uzundur. Ambulakral ayakçıklar koni biçimindedir. Derisi dikenliler (Echinodermata) filumundan, denizyıldızları (Asteroidea) Devamını Oku

 • bohr dolancası: Bir öğecik çekirdeğinin çekim alanında dolanan bir eksiciğin ya da güneş gibi büyük bir kütlenin, çekim allanında dolanan bir uydunun izlediği kapalı yörünge. Bir öğecik çekirdeğinin çekim alanında dolanan bir Devamını Oku

 • kutup yıldızı: Gök küresinin kutbuna en yakın olan Küçükayı denilen takımyıldızın en ucunda bulunan, kuzeyi belirleyen durağan yıldız, Demirkazık, Kuzey Yıldızı. Devamını Oku

 • içyükül: Bir dış elektrik alanı etkisinde, iç yükleri sınırlı sürçmelere uğrayan ya da çiftucaylı özdecikelri dönerek dış alanla etkileşen, böylece iç yapısı üzerinde bilgi edinilen yalıtkan bir özdek. anlamdaş yalıtkan. Bir Devamını Oku

 • kuyrukluyıldız: Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips ya da bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gökcismi. Devamını Oku

 • düzenli kıyı: Dalga, akıntı ve bunlara yardımcı olarak akarsu gibi dışgüçlerin ortak çalışmalarıyla çıkıntıları aşındırılıp geriletilmiş, girintileri doldurulmuş, böylece düzleştirilerek olgunlaştırılmış kıyı. Devamını Oku

 • yalpalama: Yalpalamak işi Bir eksen çevresinde dönen bir cismin, dönme eksenine dik bir kuvvet çifti etkisinde kalınca dikleşik bir üçüncü eksen çevresinde dönmeye başlaması. Devamını Oku

 • cpu central processing unit: Merkezi işlem Birimi. Mantıksal hesaplamalar yapmasını sağlayan devreler içeren ve böylece bilgisayar programlarının talimatlarını yerine getiren merkezi işlem birimidir. Devamını Oku

 • kutup yöresi yıldızı: Bk. batmayan yıldız. Devamını Oku

 • yeröte: Yer çevresinde dolanan bir uydunun yörüngesi üzerinde yere en uzak nokta, evç. Yer çevresinde dolanan bir uydunun yörüngesi üzerinde Yer’e en uzak nokta. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar