çıkarım kazancı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çıkarım kazancı kelimesinin manası:

 1. Paranın piyasadaki parasal değeri ile basılma maliyeti arasındaki fark dolayısıyla ortaya çıkan kazanç.

çıkarım kazancı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kar aralığı: Bir birim malın fiyatı ile marjinal maliyeti arasındaki pozitif farkın, o malın fiyatına oranı. krş. kâr oranı, özkaynak getirisi, varlıkların getirisi Devamını Oku

 • para şişkinliği: Dolanımdaki para miktarıyla, malların ve satın alınabilir hizmetlerin toplamı arasındaki açığın büyümesinden ortaya çıkan ve fiyatların toplam yükselişi, paranın değerinin düşmesi biçiminde kendini gösteren ekonomik parasal süreç, enflasyon. Devamını Oku

 • paraşişkinliği: Dolanımdaki para miktarıyla, malların ve satın alınabilir hizmetlerin toplamı arasındaki açığın büyümesinden ortaya çıkan ve fiyatların toplam yükselişi, paranın değerinin düşmesi biçiminde kendini gösteren ekonomik parasal süreç, enflasyon. Devamını Oku

 • karşısürüm: Görüntünün içindekilerde, görüntüler arasında, ses ve müzikte, görüntü ile ses arasındaki çatışmanın belirli bir amaçla düzenlenmesi. Devamını Oku

 • kazancı: Kazan yapan, satan veya onaran usta. Kazanı ateşleyen kimse, ateşçi. Devamını Oku

 • kar zarar cetveli: Bir işletmenin belirli bir muhasebe döneminde elde ettiği gelirler ile yaptığı giderler arasındaki net farkı gösteren belge. Devamını Oku

 • yüzeysel iktisat yaklaşımı: Marksist iktisada göre iktisadi olayları çözümlerken nesneler arasındaki ilişkilerden insanlar ve sınıflar arasındaki ilişkiIere geçemeyen ve dolayısıyla görünenlerin ötesine gidemeyen ve görünüşle yetinen iktisat anlayışı. Devamını Oku

 • dolaylı çıkarım: Kavramlar arasındaki ilişkilere dayanarak birtakım yargılara varma ve bu yargıların yardımıyle anlam ve sonuç çıkarma. Devamını Oku

 • çıkarım primi: Ortaklıkların hisse senetlerini çıkarım fiyatının üzerinde bir fiyatla satmaları sonucunda satış fiyatı ile çıkarım fiyatı arasında oluşan pozitif fark. krş. hisse senedi çıkarım fiyatı, hisse senedi sunum fiyatı, hisse senedi piyasa fiyatı Devamını Oku

 • karşılaştırmalı dil bilimi: Karşılaştırma yöntemiyle çeşitli diller arasındaki ilişkileri, benzerlikleri belirleyip dil ailelerini tespit etmeyi amaçlayan inceleme. Dilleri biribirleriyle karşılaştırarak, aralarındaki benzerlik ve yakınlıklar ile benzemeyen yönlerin tespiti yoluyla, ortak ana şekillerin farazî Devamını Oku

 • karşılaştırmalı dil bilimi: Karşılaştırma yöntemiyle çeşitli diller arasındaki ilişkileri, benzerlikleri belirleyip dil ailelerini tespit etmeyi amaçlayan inceleme. Dilleri biribirleriyle karşılaştırarak, aralarındaki benzerlik ve yakınlıklar ile benzemeyen yönlerin tespiti yoluyla, ortak ana şekillerin farazî Devamını Oku

 • edinilen kar: Bir ortaklıkla birleşen başka bir ortaklığın birlikte getirdiği kâr. Bir ortaklığın yönetimini eline alan diğer bir ortaklığın elde ettiği kâr artığı. Devamını Oku

 • difüzyon akımı: [ difüzyon akımı, id] Bir polarografik dalgada sınır akım ile artık akım arasındaki fark. Devamını Oku

 • sayışım kalıntısı: Bir sayışımın borçlu ve alacaklı dalları arasındaki fark. Devamını Oku

 • value added: Katma değŸer, kiralanan bir işŸçinin ürettiğŸi ticari bir malın çıplak değŸeriyle bu değŸere işŸçinin ücretinin eklendiğŸi değŸer arasındaki fark; parasal olmayan uzun dönem karı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar