çıkarma vergisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çıkarma vergisi kelimesinin manası:

 1. Topraktan çıkarılan ilkel özdekler üzerinden alınan vergi.

çıkarma vergisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • katma değer vergisi: Satın alınan mal ve yiyecekten alınan peşin vergi. Mal ve hizmetlerden ilk üretimden sonul tüketim aşamasına kadar her aşamada yaratılan katma değer üzerinden alınan dolaylı bir vergi. Devamını Oku

 • gelir vergisi: Kişilerin gelirlerinden, bir oran ölçüsünde devlete ödedikleri dolaysız vergi. Gerçek kişilerin genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir dönemde, elde ettikleri gelirlerin net tutarı üzerinden alınan vergi. Devamını Oku

 • değer artış vergisi: Gayrimenkul değer artışında olduğu gibi, varlıkların zaman içinde değerinde meydana gelen artışlardan el değiştirme sırasında alınan vergi. Taşınmazların, kamu etkinlikleri sonucunda artan, yani, insan emeği karşılığı olmayan değerleri üzerinden alınan Devamını Oku

 • kurumlar vergisi: Tüzel kişilerin net kazançları üzerinden alınan dolaysız vergi. Devamını Oku

 • sayım vergisi: Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi, ağnam. Devamını Oku

 • akaryakıt tüketim vergisi: Petrol ürünlerinin satışı üzerinden alınan bir dolaylı vergi. Devamını Oku

 • özel tüketim vergisi: Motorlu taşıtlar, petrol, tütün ürünleri ve alkollü içecekler gibi lüks mal veya ürünlerden miktar veya değer üzerinden alınan vergi. Devamını Oku

 • ek taşıt alım vergisi: Otomobil, kaptıkaçtı, panel, arazi taşıtı, minibüs gibi taşıtların fatura veya benzeri belgelerle ilk edinimi ile dışalımı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere, katma değer vergisi matrahı üzerinden alınan vergi. Devamını Oku

 • uğraşı vergisi: İzne bağlı işleri yapmak isteyenlerden alınan vergi Belli bir uğraşıdan alınan vergi. Devamını Oku

 • uğraşı vergisi: İzne bağlı işleri yapmak isteyenlerden alınan vergi Belli bir uğraşıdan alınan vergi. Devamını Oku

 • dışalım kaldıraç vergisi: Tarımsal destekleme programları çerçevesinde, dışalıma konu malların dünya fiyatlarının iç fiyatlardan düşük olması durumunda, yurtiçi üreticileri korumak amacıyla söz konusu malların dışalımından aradaki fiyat farkı kadar alınan değişken vergi. Bu vergi, AB’de üçüncü ülkelerden dışalımı yapılan bazı tarım ürünlerinde dünya fiyatı ile eşik fiyat arasındaki fark kadar alınmaktadır. krş. dışsatım kaldıraç vergisi, dışsatımda fiyat farkı Devamını Oku

 • damga vergisi: Kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kâğıtlardan alınan vergi. Çeşitli resmi belgelere kanunla belirlenmiş miktarda veya oranda pul yapıştırma, basılı damga koyma, makbuz verme, hakedişten kesinti yapma yoluyla Devamını Oku

 • gümrük vergisi yansıması: İstem esnekliğinin sonsuz olmaması durumunda, dışalımcı ülkenin yeni bir gümrük vergisi koyması ya da uyguladığı gümrük vergilerini yükseltmesinin, yurtiçi fiyatları yükselterek vergi yükünün tüketicilere aktarılmasına yol açması; dışalımcı ülkenin önemli ve büyük bir pazar olması durumunda ise vergi yükünün bir kısmının ya da tamamının dışsatımcı tarafından malın fiyatının düşürülerek üstlenilmesi. Devamını Oku

 • dolaylı vergi: Yükümlüsü önceden bilinmeyen, malı satın alanı yükümlendiren, tüketiciden alınan vergi. Piyasada malın satışı sırasında miktar ya da değer üzerinden alınan vergi. Devamını Oku

 • dışsatım vergisi: Dış piyasa payı küçük olan mallarda ülkenin döviz gelirinin azalması pahasına da olsa ülke sanayisinin kilit kesimlerinde kullanılan temel girdi ve aramallarının dışsatımını azaltmak için bu malların dışsatımına uygulanan vergi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar