çıkarma yordamı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çıkarma yordamı kelimesinin manası:

 1. Bir deneyde deneysel değişken üzerinde etkide bulunabilecek ya da onun etkilerini saptırabilecek ilgili değişkenlerin durumdan elenmesini öngören denetim işlemi, bkz. deneyin denetlenmesi, deneyleme.

çıkarma yordamı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sonuç çıkarma yordamı: Bireye bütünlenmemiş bir öykü ya da olaylar dizisi sunup bundan sonuç çıkarmasını isteyerek, tutumları ölçen çıkarımcı yordam, bkz. dolaylı yordam. Devamını Oku

 • karma çıkarımcı yordam: Tutumları uzancalı ya da yansıtıcı bir yaklaşımla saptamak üzere sözlü yordamlarla görünülü yordamları birlikte kullanan yordam, bkz. çıkarımcı yordam. Devamını Oku

 • karma ölçekleme yordamı: Bir ölçüm sürekliliğini yansıtmak ve bu süreklilik üzerindeki çeşitli konumları betimlemek üzere çizimli ve sözlü simgeleri birlikte kullanan yordam. Devamını Oku

 • ikidenetimli deney: “Önce” gözleminin konusu olmadan, deneysel kümeyle birlikte deneysel değişkenin etkileri altında bırakılarak salt “sonra” gözlemi yapılan bir ikinci denetim kümesinin kullanıldığı deney düzeni, bkz. deney, deney düzenleme, deneyleme, deneyin denetlenmesi. Devamını Oku

 • rastlantılı küme yordamı: Bir deneylemede deney ve denetim kümelerini denkleştirmek üzere her iki kümenin rastlantılı seçilmiş bireylerden oluşmasını öngören yordam. Devamını Oku

 • harç karma: Harç oluşturmak için yapılan karılma işlemi. Devamını Oku

 • okuldan çıkarma: Disiplin suçu işlemiş olan öğrencinin, başka bir okula yazılmasına yarayacak bir gerçekleme belgesi verilerek, bulunduğu okuldan çıkarılması. Devamını Oku

 • çıkarma: Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma. Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh. Devamını Oku

 • yordam: Yatkınlık, alışkanlık, yeti, meleke. Kılavuz, yardımcı. Devamını Oku

 • daraltaç yordamı: Bir soru çizinliğinde, geniş kapsamlı konulardan giderek daha özel konulara inmeyi sağlayan düzen yada bu yolu izleyen görüşme yordamı. Devamını Oku

 • uzancalı yordam: Bireye, ilk bakışta açık bir anlamı bulunmayan uyarıcı bir durum sunarak bu durum karşısında gösterdiği özgür tepkilerle dile getirdiği yanıtlar aracılığıyla kendisini yansıtma olanağı veren ölçme yordamı, bkz. dolaylı yordam, kestirimci inceleme. Devamını Oku

 • el yordamı: Elin duyumu ve yardımı ile varlıkları algılama. Devamını Oku

 • yol yordam: Uygun olan davranış biçimi. Devamını Oku

 • dolaylı yordam: Bilgi istenen kişilerle işbirliği ve içtenlik sağlamanın güç olduğu konu ya da durumlarda güvenilir ve derinliğine bilgiler elde etmek üzere başvurulan, yanıtlayıcıdan zorlayıcı bir yapıda olmayan uyarıcı bir duruma anlam verip onu yorumlayarak kendini açıklamasını isteyen yordam, bkz. dolaysız yordam. Devamını Oku

 • yapım yordamı: Yapım alanında, yeni bir düzen ortaya koymanın kendine özgü yolu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar