circumvallate papilla sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte circumvallate papilla kelimesinin manası:

 1. Duvarlı papilla

circumvallate papilla ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • foliate papilla: Yapraksı papilla Devamını Oku

 • papilla dermales: Atgillerin corium parietis hariç, diğer corium kesimlerinde görülen ipliksi uzantılar, papilla koriyales. Atgillerin corium parietis hariç, diğer corium kesimlerinde görülen ipliksi uzantılar, papilla koriyales.Dgr.: anat. papillae dermales Devamını Oku

 • duvarlı papilla: Dilin gerisindeki sulcus terminalis’te paralel uzanan 7-12 kadar büyük ve yuvarlak papilla. Devamını Oku

 • yapraksı papilla: Dilin art bölgesine dorsolâteral olarak yerleşmiş bolca tat tomurcuğu taşıyan, insanda kalıntı hâlinde olan, birçok hayvanda ise iyi gelişmiş bir papilla tipi. Devamını Oku

 • papilla: Kabartı Bk. tomur Kabarcık, kabartı, Devamını Oku

 • papilla vallata: Tat almayla görevli dil üzerinde etrafı hendekle çevrilmiş kabartilar. Dilin kök kısmı yakınlarında hendek biçiminde olan, tat tomurcukları papillanın oluk kısmında epitel içerisinde yer alan, tat almada görevli papilla, hendeksi Devamını Oku

 • papilla duodeni minor: Ductus pancreaticus accessorius’un onikiparmak bağırsağında açıldığı kabartı. Ductus pancreaticus accessorius’un onikiparmak bağırsağında açıldığı kabartı.Dgr.: anat. papilla duodeni minor Devamını Oku

 • papilla foliyata: Tat almayla görevli geviş getirenlerde olmayan, dilin kök kısmında bulunan yaprak biçimindeki kabartılar. Dilin kök kısımlarında yaprak biçimindeki kıvrımlardan oluşan, mukoza kıvrımlarının yan kısımlarında tat tomurcuklarını içeren ve lamina propriyasında Devamını Oku

 • papilla duodeni mayor: Ductus choledochus ve ductus pancreaticus’un onikiparmak bağırsağında açıldığı kabartı. Ductus choledochus ve ductus pancreaticus’un onikiparmak bağırsağında açıldığı kabartı.Dgr.: anat. papilla duodeni major Devamını Oku

 • papilla duodeni mayor: Ductus choledochus ve ductus pancreaticus’un onikiparmak bağırsağında açıldığı kabartı. Ductus choledochus ve ductus pancreaticus’un onikiparmak bağırsağında açıldığı kabartı.Dgr.: anat. papilla duodeni major Devamını Oku

 • zigospor: (Yun. zygon: boyunduruk; sporos: tohum) Bazı alg ve mantarlarda dişi ve erkek eşey hücresinin birleşmesiyle oluşan kalın duvarlı hücre, bir zigot. Bazı alg ve mantarlarda dişi ve erkek eşey hücresinin Devamını Oku

 • zigospor: (Yun. zygon: boyunduruk; sporos: tohum) Bazı alg ve mantarlarda dişi ve erkek eşey hücresinin birleşmesiyle oluşan kalın duvarlı hücre, bir zigot. Bazı alg ve mantarlarda dişi ve erkek eşey hücresinin Devamını Oku

 • papilla insisiva: Damak dikişinin ön ucunda ve ortada bulunan özellikle geviş getirenlerde ve domuzda belirgin olan kabartı. Damak dikişinin ön ucunda ve ortada bulunan özellikle geviş getirenlerde ve domuzda belirgin olan kabartı.Dgr.: Devamını Oku

 • oospor: (Yun. oon: yumurta; sporos: tohum) Oomiset mantarlarda, alglerde ve protozoonlarda döllenmiş oosferde gelişen kaim duvarlı zigot. Oomiset mantarlarda, alglerde ve protozoonlarda döllenmiş oosferde gelişen kalın duvarlı zigot. Devamını Oku

 • yapraksı papillalar: Papilla foliyata. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar